Etelä-Suomen kiltapiiri ry – Södra Finlands gillesdistrikt rf

ES_KP_merkki25Etelä-Suomen kiltapiirin (ent. Helsingin kiltapiiri ja Uudenmaan kiltapiiri)  toiminta-alueena on Uudenmaan maakunta (ent. Etelä-Suomen sotilasläänin alue).
Kiltapiirin tarkoituksena on toimia alueellaan Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenjärjestöjen ja niiden paikallisosastojen yhteistyöelimenä.

Alueella toimi  v. 2018 32 MPKL:n jäsenkiltaa, joissa on yhteensä lähes 4 000 jäsentä.

Kiltapiirin tehtävä on pitää yhteyttä alueellaan toimiviin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviin vastaaviin järjestöihin sekä piirin jäsenkiltoihin. Tärkeää on myös yhteydenpito Kaartin Jääkärirykmenttiin sekä viranomaisiin.

Kiltapiiri voi sääntöjensä mukaan järjestää tilaisuuksia ampuma-aseiden käytön harjoittamiseen, toimittaa ja julkaista painotuotteita sekä järjestää juhla-,kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

Kiltapiiri tukee toiminnallaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviä jäsenkiltoja järjestämällä tapahtumia sekä avustamalla tapahtumiin osallistumista.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja

Heli Eräkorpi
Vesijärvenkatu 52 a 26
15140 Lahti
p. 0400 694 365
heli( at )erakorpi.fi
Turvakurssin kilta ry

Varapuheenjohtaja Roger Storås,  roger.storas( at )kolumbus.fi

 

 

Hallituksen muut jäsenet

Timo Elolähde,  timo.elolahde(at)hsl.fi, sihteeri

Hannu Hyttinen, hyttinenhannu9(at)gmail.com

Antti Kettunen, antti.kettunen(at)blickle.fi

Aarne Krogerus, aarne.krogerus(at)gmail.com

Ari Nermes, ari.nermes(at)hotmail.com

Roger Storås, roger.storas(at)kolumbus.fi

Veikko Toivonen, veikkopoju.toivonen(at)gmail.com

 

 

 

 

 

 • 11.11.2021
  Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevät- ja syyskokous torstaina 11.11.2021 klo 17

  Kokouskutsu: Etelä-Suomen kiltapiirin kokous 11.11.2021

  Etelä-Suomen kiltapiirin kokousilta alkaa torstaina 11.11.2021 klo 17 Döbelninkatu 2 kokoushuoneessa 4. krs. Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 17.15. Koska mm. koronatilanteen takia tämän vuoden kevätkokous jäi pitämättä, asialistalla ovat sekä kevät- että syyskokousasiat.

  Piirin kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 9 § mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Esitetään piirin toimintakertomus sekä piirin tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Päätetään vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
  6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.

  Erovuorossa ovat puheenjohtaja Heli Eräkorpi sekä piirihallituksen jäsenet Ari Nermes, Timo Elolähde ja Veikko Toivonen. Vuosi sitten hyväksytyt säännöt ovat tulleet voimaan, joten kahden tilintarkastajan asemesta valitaan vain yksi toiminnantarkastaja.

  Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai                          puh. 040 830 4097.

  Tervetuloa,

  Kiltapiirin hallitus

  Kiltapiirin vuosikokous 2021 kutsu ja valtakirja

  Lue lisää
 • 06.11.2020
  Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n syyskokous pe 20.11.2020 klo 17

  KOKOUSKUTSU

  Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n syyskokousilta alkaa perjantaina 20.11.2020 klo 17 Töölöntorinkatu 2 auditoriossa.

  Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Ennen kokousen alkua on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 17.15. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mukaan seuraavat asiat sekä piirihallituksen esitys sääntömuutokseksi:
  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi
  kalenterivuodeksi.
  5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
  6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.
  8. Käsitellään ehdotus sääntömuutokseksi.

  Hallituksesta ovat erovuorossa varapuheenjohtaja Roger Storås (Pääkaupunkiseudun pioneerikilta ry) ja piirihallituksen jäsen Aarne Krogerus (Rannikkojääkärikilta ry).

  Keskeisimmät muutokset vuonna 2009 hyväksyttyihin sääntöihin ovat mahdollisuus sähköisiin kokouksiin ja kokouskutsuihin sekä kahden tilintarkastajan korvaaminen yhdellä toiminnantarkastajalla. Toiminta-alueeksi tulee Uudenmaan maakunta Etelä-Suomen sotilasläänin asemesta. Jäsenmaksun vapaaehtoisuus kirjataan sääntöihin. Lisäksi vanhentuneet viittaukset mm. reserviyksikkötoimintaan poistetaan.

  Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

  Tervetuloa,
  Kiltapiirin hallitus

  Kiltapiirin syyskokous 2020 kutsu ja valtakirja_v2

  Lue lisää
 • 15.09.2020
  Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevätkokous ti 15.9.2020 klo 18

  Etelä-Suomen kiltapiirin kevätkokous, jonka piti alun perin olla 24.3.2020, pidetään 15.9.2020       klo 18:00 Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa.

  Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 18:30. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Esitetään piirin toimintakertomus sekä piirin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

  Tervetuloa,
  Kiltapiirin hallitus

  Lue lisää
 • 12.04.2020 - 30.06.2020
  Hamina Tattoo -retki la 8.8.2020 siirtyy vuodella eteenpäin lauantaiksi 7.8.2021

  Haminan kaupunki on päättänyt siirtää tämän vuoden kansainvälisen Hamina Tattoo sotilasmusiikkifestivaalin vuodella eteenpäin elokuuhun 2021.

  Myös kiltapiirin retken ohjelma on todennäköisesti sama kuin aiempinakin vuosina eli lähtö aamulla Mikonkadun turistibussien pysäkiltä ja lounas Strömforsin ruukkialueella. Mutta tästä kerrotaan tarkemmin ensi vuoden keväällä. Kiltapiirin jo hankkimat liput kelpaavat sellaisenaan tasan vuotta myöhemmin eli kiltapiirin tapauksessa la 7.8.2021 klo 14

  Lue lisää
 • 24.03.2020
  Siirretty: Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevätkokous ti 24.3.2020 klo 18 –

  Alla oleva kevätkokous on siirretty vallitsevan koronavirusepidemian takia myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

  Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiirin kevätkokousiltaan tiistaina 24.3.2020 klo 18:00 osoitteessa Döbelninkatu 2, 4. krs:n kokoushuone. Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 18:30. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Esitetään piirin toimintakertomus sekä piirin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

  Virallisen edustajan valtakirja on lähetetty sähköpostitse piirin jäsenkiltojen yhteyshenkilöille.

  Tervetuloa,
  Kiltapiirin hallitus

  Lue lisää
 • 06.12.2019
  Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 6.12.2019 klo 13.30

  Lämpimästi tervetuloa Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlaan Helsingin yliopiston pieneen juhlasaliin

  Ohjelma

  Musiikkia
  • Toivo Kuula; Juhlamarssi isänmaalle
  • Jean Sibelius; Mélisande
  Kaartin puhallinkvintetti, johtajana vääpeli Kari Tikkala

  Tervehdyssanat
  Puheenjohtaja, Etelä-Suomen Kiltapiiri ry

  Musiikkia
  • Trad., Sankarimarssi
  • Joona Kokkonen; Quintet, osa 3: Moderato quasi allegretto
  • Oskar Merikanto; Valse Lente
  Kaartin puhallinkvintetti, johtajana vääpeli Kari Tikkala

  Juhlapuhe
  Teollisuusneuvos Erkko Kajander

  Runonlausuntaa
  • Kaikella on aikansa…
  Antti Mäki, Turvakurssin Kilta ry

  Kuorolaulua
  • Kaunehin maa (säv. Leevi Madetoja, san. Bertel Gripenberg, suom. san. Eino Leino)
  • Suomen laulu (säv. Fredrik Pacius, san. Emil von Qvanten, suom. san. Taavi Hahl)
  • Terve, Suomeni maa (säv. Emil Genetz, san. P. J. Hannikainen)
  Viipurin Lauluveikkojen Kahdeksikko, johtaa Ilkka Aunu

  Maamme, kuoro ja yleisö

  Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

  Juhlan järjestelyistä vastaa tänä vuonna Etelä-Suomen kiltapiiri yhdessä Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirin, Helsingin seudun Sotaveteraanipiirin, Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kanssa.

  Lue lisää
 • 27.11.2019
  Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n syyskokous ke 27.11.2019 klo 18

  Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n syyskokoukseen keskiviikkona, 27.11.2019 klo 18, Döbelninkatu 2, 5. krs

  Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 18:30. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

  2. Todetaan kokouksen laillisuus.

  3. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.

  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

  5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

  6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

  7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.

  Hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja Veijo Meisalo (Turvakurssin kilta ry) sekä jäsenet Ari Nermes (Suomenlahden Laivastokilta ry), Roger Storås (Pääkaupunkiseudun pioneerikilta ry), Timo Elolähde (Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry) ja Veikko Toivonen (Turvakurssin kilta ry).

  Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

  Lue lisää
 • 10.04.2019
  Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevätkokous ma 25.3.2019

  Etelä-Suomen kiltapiirin kevätkokous joudutaan valitettavasti siirtämään aikataulusyistä

  keskiviikoksi, 10.4.2019  klo 18:00 alkaen kahvitarjoilulla.  Sääntömääräinen kokous alkaa heti kahvin jälkeen noin klo 18.30.

  Paikka: Döbelninkatu 2, kokoushuone 4.

  Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Esitetään piirin toimintakertomus sekä piirin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi edustaa valtakirjalla vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

  Tervetuloa,
  Kiltapiirin hallitus

  Lue lisää
 • 20.11.2018
  Etelä-Suomen kiltapiirin syyskokous ti 20.11.2018 klo 18

  Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiirin syyskokoukseen tiistaina, 20.11.2018 klo 18, paikka Döbelninkatu 2, 4. krs

  Ennen kokousta Maanpuolustuskiltojen liiton toimisto- ja viestintäsihteeri Veera Vanhanen kertoo liiton tulevista viestintäsuunnitelmista. Sen jälkeen noin klo 18:30 on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa esityksen ja kahvin jälkeen n. klo 19.

  Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa oman kiltansa lisäksi vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen § 10 mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
  6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Veijo Meisalo valittiin piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2018–2019 ja Heli Eräkorpi varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2018, joten nyt on valittava varapuheenjohtaja kaudelle 2019–2020. Piirihallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jyrki Jokinen ja Raili Korpiluoma. Kumpikin on pyytänyt eroa piirihallituksen jäsenyydestä, joten uusia ehdokkaita tarvitaan. Olisiko sinun killallasi halua ja mahdollisuutta asettaa oma ehdokas?

  Muista esille otettavista asioista tulee lähettää kirjallinen esitys kiltapiirin hallitukselle 7 vuorokautta ennen kokousta. Myös esitykset puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi voi lähettää etukäteen.

  Kokousjärjestelyjä varten pyydetään osallistumisesta ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

  Tervetuloa,

  Kiltapiirin hallitus

  Lue lisää
 • 06.10.2018
  Uudenmaan maanpuolustuspäivä Klaukkalassa lauantaina 6.10.2018

  ”Yhdessä rakennettu turvallisuus”

  Tervetuloa mukaan Uudenmaan 36. maanpuolustuspäivään Nurmijärven Klaukkalassa lauantaina 6.10.2018.
  http://www.maanpuolustuspaiva.net/

  Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry ja Uudenmaan Reserviläispiiri ry ovat vuodesta 1983 järjestäneet maanpuolustuspäiviä eri puolilla Uuttamaata. Tällä kertaa päävastuussa ovat Nurmijärven Reserviupseerit, Nurmijärven Reserviläiset ja Klaukkalan Reserviupseerit. Tapahtuma sopii koko perheelle. Siinä esittäytyvät vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat, puolustusvoimat, vapaaehtoisjärjestöt sekä turvallisuusviranomaiset.

  Myös Etelä-Suomen Kiltapiiri ry on mukana jäsenkiltoineen.

  Päivä alkaa klo 9:00 lipunnostolla ja päättyy klo 17:00 alkavaan maanpuolustusjuhlaan.

  Tapaamisiin Klaukkalassa!

   

   

  Lue lisää
 • 20.06.2018
  Retki Rysäkarille keskiviikkona 20.6.2018

  Etelä-Suomen kiltapiiri järjestää kiltalaisille retken Rysäkarille keskiviikkona 20.6.2018. Lähtö on klo 15.00 Katajanokalta.

  Saaren isäntä Tom Kaisla ottaa meidät vastaan Rysäkarilla klo 16. Ohjelmassa noin 1,5 tunnin saarikierros, jonka päätteeksi nautitaan kahvi/tee.

  Retki tehdään Suomenlahden Laivastokillan aluksella. 20 ensimmäistä pääsee mukaan, myös seuralaiset ovat tervetulleita. Retki ei ole kaupallinen, vaan vapaa-ajan aktiviteetti. Killalla ei ole vastuuvakuutusta, minkä vuoksi jokainen hoitaa oman vakuutuksensa.

   Piirihallituksen jäsen Ari Nermes (p. 050 320 4752) ottaa vastaan ilmoittautumisia ja antaa lisätietoja.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  Etelä-Suomen kiltapiirin hallitus

  Lue lisää
 • 04.06.2018
  Lippujuhlapäivän perinteinen buffettilaisuus ma 4.6.2018 klo 17.30 – 19.30

  Lämpimästi tervetuloa!

  Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Etelä-Suomen Kiltapiiri ry järjestävät perinteisen kaikkien maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffettilaisuuden Helsingissä Ritarihuoneella maanantaina 4.6.2018 klo 17.30-19.30.

  Lipun hinta 30 €. Sisältää tarjoilun ja kaikki juomat.

  Osoite: Ritarikatu 1, 00170 Helsinki

  Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.

   

  Lue lisää
 • 26.03.2018
  Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevätkokous ma 26.3.2018 klo 18

  Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevätkokoukseen

  Aika               maanantai, 26.3.2018 klo 18 –

  Paikka           Döbelninkatu 2, 4. krs

  Aikataulu

  klo 18 Uudenmaan aluetoimiston päällikkö evl Vesa Sundqvist kertoo Puolustusvoimien nykytilasta ja yhteistyöstä kiltojen kanssa

  klo 19 kevätkokous, jossa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus
  3. Esitetään piirin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Kiltapiirin sääntöjen mukaan jokainen jäsenjärjestö voi lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi edustaa valtakirjalla vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

  Kaikkien Etelä-Suomen kiltojen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen ja kuuntelemaan aluetoimiston päällikön esitystä.

  Tilaisuudessa on kahvitarjoilu

  Tervetuloa!

  Etelä-Suomen kiltapiiri ry

  Hallitus

  Lue lisää
 • 06.12.2017
  Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla

  Etelä-Suomen kiltapiiri on mukana järjestämässä Itsenäisyyspäivän perinteistä kansalaisjuhlaa Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa 6.12.2017 kello 13.30 alkaen. Juhlapuhujana toimii pääjohtaja Reijo Karhinen. Juhlassa esiintyy mm Kaartin soittokunta sekä muita esiintyjiä. Vapaa pääsy. Tervetuloa.

  Kansalaisjuhlan ohjelma 2017

  Alkusoitto
  Heikki Klemetti: Suomen vartio
  Jean Sibelius: Alla marcia
  Kaartin Soittokunta, johtaa musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola

  Tervehdyssanat: Puheenjohtaja Timo Soininen, Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

  Musiikkia
  Leevi Madetoja: Intermezzo
  Jean Sibelius: Promootiomarssi
  Kaartin Soittokunta, johtaa musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola

  Juhlapuhe
  Pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen

  Musiikkia
  Jean Sibelius: Romanssi
  Jean Sibelius: Rondino
  Toivo Kuula: Kehtolaulu
  Siljamari Heikinheimo, viulu
  Johanna Karjalainen, piano

  Kuorolaulua
  Fredrik Pacius: Suomen laulu
  Leevi Madetoja: Kaunehin maa
  Taneli Kuusisto: Suomalainen rukous
  Kaaderilaulajat, johtaa everstiluutnantti Matti Ahtiainen

  Maamme
  Kuoro ja yleisö

   

  Lue lisää
 • 29.11.2017
  Kiltapiirin syyskokous
  Etelä-Suomen kiltapiirin syyskokous pidetään 29.11.2017 Töölöntorikatu 2 Auditoriossa,
  Ennen kokousta MPKL:n uuden puheenjohtajan Marko Patrakan katsaus liiton kehittämiseen sekä EU:n asedirektiiviin ja sen soveltamiseen Suomen lainsäädäntöön.
  Aikataulu:
  17:30 Kahvitarjoilu
  18:00 Esitys
  19:00 Syyskokous
  Syyskokouksen pääaiheita ovat kiltapiirin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen sekä uusien hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle.
  Erovuorossa ovat:
  Puheenjohtaja Aarne Krogerus Rannikkojääkärikillasta
  Hallituksen jäsenet:
  Sami Kesäjärvi Helsingin Sotilaspoliisikillasta
  Timo Mäkiö Suomenlahden merivartiokillasta
  Ari Nermes Suomenlahden Laivastokillasta
  Koska hallitus on toiminut vajaamiehisenä, valitaan lisäksi neljäskin jäsen, mikäli kokous päättää pitää hallituksen koon nykyisellään.
  Lue lisää
Takaisin jäsenyhteisölistaukseen