Pohjan Jääkärikilta ry (ent. Pohjan Prikaatin Kilta ry)

Pohjan Jääkärikilta on vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhteisö, joka vaalii 31.12.1998 lakkautetun Pohjan Prikaatin ja sen edeltäjä joukko-osastojen kunniakkaita perinteitä. Lakkauttamisen yhteydessä Jääkäriprikaatin joukko-yksikkö Pohjan Jääkäripataljoona sai Pohjan Prikaatin perinteiden vaalimisen tehtäväkseen. Pohjan Jääkärikilta tekee tiivistä yhteistyötä Pohjan Jääkäripataljoonan kanssa ja tukee siellä palveluksessa olevia varusmiehiä

Pohjan Jääkärikilta on Oulun seudulla asuvien jalkaväkikoulutettujen reserviläisten aselajikilta.

Enemmän tietoa killasta ja sen toiminnasta löydät killan kotisivuilta:

www.pohjanjaakarikilta.fi

 

 

Takaisin jäsenyhteisölistaukseen