Pohjan Jääkärikilta ry (ent. Pohjan Prikaatin Kilta ry)

Pohjan Jääkärikilta on vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhteisö, joka vaalii 31.12.1998 lakkautetun Pohjan Prikaatin ja sen edeltäjä joukko-osastojen kunniakkaita perinteitä. Lakkauttamisen yhteydessä Jääkäriprikaatin joukko-yksikkö Pohjan Jääkäripataljoona sai Pohjan Prikaatin perinteiden vaalimisen tehtäväkseen. Pohjan Jääkärikilta tekee tiivistä yhteistyötä Pohjan Jääkäripataljoonan kanssa ja tukee siellä palveluksessa olevia varusmiehiä

Pohjan Jääkärikilta on Oulun seudulla asuvien jalkaväkikoulutettujen reserviläisten aselajikilta.

Enemmän tietoa killasta ja sen toiminnasta killan kotisivuilta:

www.pohjanprikaatinkilta.fi

 

 Killan puheenjohtaja Jouko Lahdenperä
0400-338676
mailto:jouko.lahdenpera@mail.suomi.net
 Killan varapuheenjohtaja Heikki Hiltula
040-5156994
mailto:heikki.hiltula@mail.suomi.net
 Killan sihteeri Kari Broström
040-7539956
mailto:kari.brostrom@mil.fi
 Killan taloudenhoitaja Katariina Suvanto

 

Takaisin jäsenyhteisölistaukseen