Sähköiset lomakkeet toimihenkilöiden käyttöön


Liiton kotisivu-uudistuksen myötä kiltoja ja killan toimintaa koskevat lomakkeet lähetetään jatkossa vain sähköisen palvelusivun kautta.

Killan toimihenkilöt voivat pyytää käyttäjäoikeuden aktivoimista uudelle Teams-alustalle sähköpostilla tai kotisivulta kohdasta: killat -> klikkaa Teams-kuvaketta ja täytä aktivointipyyntö lomakkeisiin.
Liitto ei enää vastaanota vapaita hakemuksia, vanhoja Excel-, tai Word-lomakkeita sähköpostitse. Lomakkeet täytetään ja käsitellään vainTeams-sovelluksen kautta.
Tämä vaatii voimassaolevan sähköpostiosoitteen.

Kilta voi jo nyt täyttää vuoden 2023 toimintalomakkeen, jos kaikki tapahtumat ja tiedot ovat jo selvillä. Lomake löytyy Teams-alustan sähköisistä palveluista.