Reserviläinen-lehden tilaaminen muuttuuReserviläinen-lehti ei vuoden 2024 alusta lukien ole enää jäsenmaksulaskun yhteydessä tilattavissa kiltojen jäsenille. Kiltojen jäsenet voivat jatkossa tilata Reserviläisen kahdella tavalla.

1) Liittymällä Suomen Reserviupseeriliiton tai Reserviläisliiton paikallisyhdistykseen, jolloin lehti tulee jäsenetuna. Jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin 25–70 € /vuosi välillä, johon sisältyy sekä paperi- että digilehti.

2) Digilehtenä lehtiluukku.fi -palvelusta, jolloin vuosikerran hinta on 55€.

Tilausjärjestelyiden muutos perustuu tarpeeseen sujuvoittaa jäsenmaksulaskujen käsittelyä Maanpuolustuskiltojen liiton toimistolla.