Försvarsgillenas förbund

Försvarsgillenas förbund är en riksomfattande takorganisation inom frivilligt försvarsarbete för gillena och olika försvarssammanslutningar utan hänsyn till civil- eller militärgrad.

Försvarsgillenas förbund skapar, upprätthåller och utvecklar verksamhetsförutsättningar samt erbjuder olika tjänster för medlemsföreningarna. Förbundets uppgift är att stöda och främja befolkningens försvarsanda, sprida kunskap om försvaret samt delta i och utveckla frivillig försvarsutbildning.

Försvarsgillenas förbund grundades år 1963. Antalet medlemsgillen är 80 och medlemsantalet uppgår till över 11 000. Tre av medlemsföreningarna är riksomfattande vapenslagsförbund. Gillena är truppförbandsgillen, vapenslagsgillen, traditionsföreningar, regionala försvarsgillen, säkerhetskursgillen och gillen för landskapstrupperna. Medlemsgillena har 90 lokalföreningar runtom i Finland. Elva gillesdistrikt, som omfattar hela landet, är medlemmar i förbundet.

Försvarsgillenas förbunds princip har från första början varit, att alla medborgare som är intresserade av frivilligt försvarsarbete kan oavsett militärgrad, kön eller ålder bli medlemmar. Förbundet är en av de största försvarsorganisationerna i Finland. Den egentliga gillesverksamheten sker i förbundets medlemsföreningar.

Stöd frivilligt nationellt försvar


Maanpuolustuksen Tuki ry

Försvarsgillenas förbund
Döbelnsgatan 2
00260 HELSINGFORS

Verkställande direktör
Ari Pakarinen
t. 040 554 8862
mpkltoiminnanjohtaja(at)mpkl.fi

Kontor
Kontor- och kommunikationssekreterare Anu Johansson
t. 040 554 8805
mpkltoimisto(at)mpkl.fi

Medlemsregister och medlemsavgifter
Anna Mutanen
t. 09 4056 2010 (klo 10-14)
jasenasiat(at)mpkl.fi

Här kan du granska och ändra din medlemsinformation.
Tjänsten har instruktioner om hur du loggar in.

Gå med i guilden!
Gå med som medlem

Du hittar oss också här:

Vår webbplats använder endast cookies för att skydda driften av webbplatsen och webbutiken. Vi samlar inte in information om användaraktivitet. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du dessa cookies.