Aallon patteriston perinnetalo

Ilmajoen museoalueella sijaitsee Aallon patteriston perinnetalo. Nimi viittaa ilmajokisten tykkimiesten vii­me­ sotien aikaiseen komentajaan Paul Georg Aaltoon, joka syntyi Turussa vuonna 1904. Hän suoritti Ka­det­ti­koulun ja palveli sen jälkeen tykistöupseerina sekä puolustusvoimissa että suojeluskuntajärjestössä. Hän aloitti Ilmajoen tykistösuojeluskunnan taitavana aluepäällikkönä vuonna 1933. Aal­­to­ toimi talvisodassa Kenttätykistörykmentti 8:n II Patteriston komentajana sekä jatkosodassa Kent­tä­ty­kis­törykmentti 10:n III Patteriston ja Kevyt Patteristo 24:n ansioituneena ja miesten pitämänä komentajana. Pat­teristojen miehet olivat pääosin syntyisin Ilmajoelta. Aalto ylennettiin everstiluutnantiksi kesän 1944 tor­juntataistelujen päätteeksi.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.

Henkilön Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry kuva.