Kokouskutsu: Etelä-Suomen kiltapiirin kokous 11.11.2021

Etelä-Suomen kiltapiirin kokousilta alkaa torstaina 11.11.2021 klo 17 Döbelninkatu 2 kokoushuoneessa 4. krs. Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 17.15. Koska mm. koronatilanteen takia tämän vuoden kevätkokous jäi pitämättä, asialistalla ovat sekä kevät- että syyskokousasiat.

Piirin kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 9 § mukaan seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään piirin toimintakertomus sekä piirin tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mukaan seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Päätetään vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Heli Eräkorpi sekä piirihallituksen jäsenet Ari Nermes, Timo Elolähde ja Veikko Toivonen. Vuosi sitten hyväksytyt säännöt ovat tulleet voimaan, joten kahden tilintarkastajan asemesta valitaan vain yksi toiminnantarkastaja.

Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai                          puh. 040 830 4097.

Tervetuloa,

Kiltapiirin hallitus

Kiltapiirin vuosikokous 2021 kutsu ja valtakirja