Etelä-Suomen kiltapiirin kevätkokous joudutaan valitettavasti siirtämään aikataulusyistä

keskiviikoksi, 10.4.2019  klo 18:00 alkaen kahvitarjoilulla.  Sääntömääräinen kokous alkaa heti kahvin jälkeen noin klo 18.30.

Paikka: Döbelninkatu 2, kokoushuone 4.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään piirin toimintakertomus sekä piirin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi edustaa valtakirjalla vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

Tervetuloa,
Kiltapiirin hallitus