Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevätkokoukseen

Aika               maanantai, 26.3.2018 klo 18 –

Paikka           Döbelninkatu 2, 4. krs

Aikataulu

klo 18 Uudenmaan aluetoimiston päällikkö evl Vesa Sundqvist kertoo Puolustusvoimien nykytilasta ja yhteistyöstä kiltojen kanssa

klo 19 kevätkokous, jossa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus
  3. Esitetään piirin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kiltapiirin sääntöjen mukaan jokainen jäsenjärjestö voi lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi edustaa valtakirjalla vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

Kaikkien Etelä-Suomen kiltojen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen ja kuuntelemaan aluetoimiston päällikön esitystä.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Etelä-Suomen kiltapiiri ry

Hallitus