Alla oleva kevätkokous on siirretty vallitsevan koronavirusepidemian takia myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiirin kevätkokousiltaan tiistaina 24.3.2020 klo 18:00 osoitteessa Döbelninkatu 2, 4. krs:n kokoushuone. Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 18:30. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään piirin toimintakertomus sekä piirin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

Virallisen edustajan valtakirja on lähetetty sähköpostitse piirin jäsenkiltojen yhteyshenkilöille.

Tervetuloa,
Kiltapiirin hallitus