Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n syyskokoukseen keskiviikkona, 27.11.2019 klo 18, Döbelninkatu 2, 5. krs

Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 18:30. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mukaan seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.

Hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja Veijo Meisalo (Turvakurssin kilta ry) sekä jäsenet Ari Nermes (Suomenlahden Laivastokilta ry), Roger Storås (Pääkaupunkiseudun pioneerikilta ry), Timo Elolähde (Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry) ja Veikko Toivonen (Turvakurssin kilta ry).

Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.