KOKOUSKUTSU

Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n syyskokousilta alkaa perjantaina 20.11.2020 klo 17 Töölöntorinkatu 2 auditoriossa.

Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

Ennen kokousen alkua on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa kahvin jälkeen n. klo 17.15. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § mukaan seuraavat asiat sekä piirihallituksen esitys sääntömuutokseksi:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.
8. Käsitellään ehdotus sääntömuutokseksi.

Hallituksesta ovat erovuorossa varapuheenjohtaja Roger Storås (Pääkaupunkiseudun pioneerikilta ry) ja piirihallituksen jäsen Aarne Krogerus (Rannikkojääkärikilta ry).

Keskeisimmät muutokset vuonna 2009 hyväksyttyihin sääntöihin ovat mahdollisuus sähköisiin kokouksiin ja kokouskutsuihin sekä kahden tilintarkastajan korvaaminen yhdellä toiminnantarkastajalla. Toiminta-alueeksi tulee Uudenmaan maakunta Etelä-Suomen sotilasläänin asemesta. Jäsenmaksun vapaaehtoisuus kirjataan sääntöihin. Lisäksi vanhentuneet viittaukset mm. reserviyksikkötoimintaan poistetaan.

Kahvitarjoilun järjestelyjä varten pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

Tervetuloa,
Kiltapiirin hallitus

Kiltapiirin syyskokous 2020 kutsu ja valtakirja_v2