Tervetuloa Etelä-Suomen kiltapiirin syyskokoukseen tiistaina, 20.11.2018 klo 18, paikka Döbelninkatu 2, 4. krs

Ennen kokousta Maanpuolustuskiltojen liiton toimisto- ja viestintäsihteeri Veera Vanhanen kertoo liiton tulevista viestintäsuunnitelmista. Sen jälkeen noin klo 18:30 on kahvitarjoilu. Sääntömääräinen kokous alkaa esityksen ja kahvin jälkeen n. klo 19.

Kiltapiirin sääntöjen mukaan kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää yhden virallisen edustajan. Edustaja voi valtakirjalla edustaa oman kiltansa lisäksi vain yhtä muuta piirin jäsenjärjestöä.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen § 10 mukaan seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
  6. Valitaan joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilit.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Veijo Meisalo valittiin piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2018–2019 ja Heli Eräkorpi varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2018, joten nyt on valittava varapuheenjohtaja kaudelle 2019–2020. Piirihallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jyrki Jokinen ja Raili Korpiluoma. Kumpikin on pyytänyt eroa piirihallituksen jäsenyydestä, joten uusia ehdokkaita tarvitaan. Olisiko sinun killallasi halua ja mahdollisuutta asettaa oma ehdokas?

Muista esille otettavista asioista tulee lähettää kirjallinen esitys kiltapiirin hallitukselle 7 vuorokautta ennen kokousta. Myös esitykset puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi voi lähettää etukäteen.

Kokousjärjestelyjä varten pyydetään osallistumisesta ilmoittautumaan etukäteen kiltapiirin sihteerille: tai puh. 040 830 4097.

Tervetuloa,

Kiltapiirin hallitus