Vuosikokous 12.4.2018 kiltatapaamisen jälkeen klo 14.00
kokouskeskus Falco, Tikkakoski, Kerhotie 38

1 § Kokouksen avaus
2 § Todetaan läsnäolijat
3 § Kokousvirkailijoiden valinta
 Puheenjohtaja
 Sihteeri
 Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 Kaksi ääntenlaskijaa
4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
6 § Vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase, sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen
jäsenille ja muille tilivelvollisille
8 § Toimintasuunnitelma, jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2018
9 § Hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle
10 § Liiton hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle
11 § Hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
seuraavalle toimikaudelle 12.4.2018 – seuraavaan vuosikokoukseen
12 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö vuodelle 2018
13 § Muut asiat
14 § Kokouksen päättäminen