MAANALAISEN RAKENTAMISEN SALOIHIN PEREHTYMÄSSÄ

Pioneeriupseeriyhdistys oli kevätkokouksessaan Sito Oy:n vieraana. Samalla päästiin

tutustumaan maanalaisen rakentamisen saloihin kun yhdistyksen jäsen, Sito Oy:n

osastopäällikkö, tekniikan lisensiaatti Jukka Pöllä esitti mielenkiintoisen katsauksen

louhintateknologian kehittymiseen antiikin ajoista nykypäivään.

Sito Oy on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden

moniosaajayritys. Aiempi ”Suomalainen Insinööritoimisto” on työntekijöidensä

omistama. Siinä työskentelee yli 500 asiantuntijaa useammalla eri paikkakunnalla.

Espoon Tapiolassa sijaitsevan osaston toimitilat ovat nähtävyys jo sinänsä. Alkujaan

Metsäliiton toimitaloksi vuonna 2005 valmistunutta maan suurinta puurakennusta

sanottiin tuolloin Euroopan moderneimmaksi ja suurimmaksi puiseksi

konttorirakennukseksi. Talo kertoo vakuuttavalla tavalla puusta rakentamisen

mahdollisuuksista. Sen rakenteissa on käytetty vain puuta, sen eri muodoissa.

Jukka Pöllän asiantunteva esitelmä louhintateknologian kehittymisestä oli näköaloja

avaava. Keskiajalla kallioperän rikkominen perustui kiilaukseen ja polttolouhintaan.

Ruudin käyttöönotto 1600-luvun lopulla ja dynamiitin keksiminen pari sataa vuotta

myöhemmin veivät sitten kehitystä pitkin harppauksin eteenpäin. Kovametalliporien

käyttöönotto 1940-luvun lopulla avasi reiän teossa uuden aikakauden. On

huomattava, että kotimainen teollisuus oli tämän keksinnön hyödyntämisessä jo

varhain mukana. Olivathan suomalaiset KOMETA kallioporat, joita valmistettiin 1990

luvulle saakka, monelle pioneerillekin ensimmäisinä suomalaisina kallioporina tuttuja

työvälineitä. Uusinta teknologiaa käsiteltäessä voitiin todeta esimerkiksi

kokoprofiiliporauksen käsitteenäkin olevan tuttu monelle kuulijalle vain

ammattijulkaisujen sivuilta.

Pääkaupunkiseudulla parhaillaan käynnissä olevan ennätysmäisen maanpäällisen

rakennusbuumin lisäksi oli mielenkiintoista todeta Helsingin kasvavan edelleen kovaa

vauhtia myös maan alla.

Kevätkokouksessa luovutettiin Jukka Pöllälle Pioneeritarkastajan vuosi sitten

yhdistyksen 60-vuotisjuhlan yhteydessä myöntämä pioneeriansiomitali ja Esko

Vaahtolammille puolustusministerin 4.6.2015 myöntämä kilta-ansiomitali. Samalla

yhdistys muisti kevään korvalla uudelle vuosikymmenelle siirtyvää pitkäaikaista

sihteeriään Ilkka Haapamäkeä.

Kutsuttuna vieraana kokoukseen ja vierailuun osallistui Jääkäripataljoona 27:n

perinneyhdistyksen jäsenlehden, Parole, päätoimittaja Jukka Knuuti.

Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuussa Santahaminassa, jolloin tutustutaan

myös Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaan.

Teksti: Heikki Ylönen