KUTSU

HYVÄ KORIAN PIONEERIKILTALAINEN

Tervetuloa Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään paikassa, Ravintola Marina, Porvarinpolku 8 45610 Koria, tiistaina  29.9.2020 kello 1800.

Ilkka Jaakkola
Korian Pioneerikillan puheenjohtaja

12§    Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.