Killan sääntömääräinen kevätkokous (27.3.2020 kello 1800) perutaan koronavirus epidemian vuoksi. Kokous siretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Killan hallitus.

KUTSU

HYVÄ KORIAN PIONEERIKILTALAINEN

Tervetuloa Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään paikassa Kymen Paviljonki Helsingintie 408, 45740 Kouvola, perjantaina  27.3.2020 kello 1800.

Ilkka Jaakkola
Korian Pioneerikillan puheenjohtaja

12§    Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 


  •  

PS. Killan tulevista tapahtumista saat tietoa sen lisäksi, että tulet kokoukseen kuuntelemaan myös käymällä killan kotisivulla.

www.korianpioneerikilta.fi