Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittokokouksessa valittiin liiton 1. varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020 Arno Hakkarainen. Arno Hakkarainen on Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n jäsen. Hän on ollut liittohallituksen jäsen vuodesta 2011 ja toiminut liittohallituksen 2. varapuheenjohtajana v. 2014-2017. Tänä vuonna Hakkarainen toimii 1. varapuheenjohtajana Marko Patrakan tultua valituksi liiton puheenjohtajaksi.
Liittovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 04/2018 – 04/2020 valittiin uudelleen toimitusjohtaja Kai Telanne (Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry). Telanne on mediayhtiö Alma Median toimitusjohtaja.

Kokouksessa valittiin myös liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Valituiksi tulivat kiltapiirien edustajina:
Toivonen Veikko, Etelä-Suomen Kiltapiiri ry-Södra Finlands Gillesdistrikt rf
Mikkonen Matti, Kymenlaakson Kiltapiiri ry
Maljanen Jari, Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry
Koukku Timo, Vaasan Kiltapiiri ry- Vasa Gillesdistrikt rf

Kiltojen edustajina valittiin liittovaltuustoon:
Ahokas Kari, Pohjan Jääkärikilta ry
Eklund Lars, Suomenlahden Laivastokilta ry
Elomaa Jukka Ratsumieskilta
Hattula Aimo, Pioneeriaselajin Liitto ry
Huopainen Osmo, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Juslin Jan-Erik, Historiskaföreningen Stella Polaris rf-Historiallisyhdistys Stella Polaris ry
Laitinen Veronica, Turvakurssin Kilta ry
Mikkonen Paavo, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Rantanen Arja, Österbottens Försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf
Salonen Kalervo, Mittamies- ja Topografikilta ry
Torikka Aarno, Ilmavoimien Kiltaliitto ry
Danska Harri, Karjalan Prikaatin Kilta ry (yhdeksi vuodeksi)

Liittokokouksessa suoritettiin myös palkitsemiset ansioituneille killoille.

Vuoden internetsivut 2018: Pohjan Pioneerikilta ry

Kunniamaininnat lehtiartikkeleista 2017:
HAKKU-lehti ”Pohjan Pioneerikilta rakensi kesän aikana kaksi siltaa”, kirjoittaja Seppo Suhonen
TULIKOMENTOJA-lehti ”Puolustusselonteko keskusteluttaa”, kirjoittaja Jukka Sippola
PILVEN VEIKKO -lehti ”Hävittäjävalinnan vaihtoehdot”, kirjoittaja Jyrki Laukkanen

Vuoden Kiltalehti 2017: HAKKU (Pioneeriaselajin Liitto ry)

Vuoden Kilta 2018 kunniamaininnat:
1. Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry
2. Varmistin ry

Vuoden Kilta 2018: Pohjan Pioneerikilta ry

Vuoden kiltalainen 2018: Leena Tiainen (Ilmavoimien Kiltaliitto ry)