Pioneeriupseeriyhdistys vieraana Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella

Pioneeriupseeriyhdistyksen jäsenistö piti syyskokouksensa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Keskuspelastusasemalla 25.10.2017. Isäntänä oli paloesimies Marko Lehtopelto.

Helsingin pelastuslaitos on palotoimen ohella myös raivauksesta vastaava siviiliviranomainen. Se tekee tiivistä operatiivista yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. Sopimus kattaa virka-avun lisäksi nopean reagoinnin toiminnan, harjoitukset Santahaminassa, sammutus- ja pelastuskaluston yhteiskäytön, sotilaspalokunnan koulutuksen ja yhteiset harjoitukset. Esimerkkinä yhteisestä koulutuksesta mainittiin CBRN koulutus (Chemical, biological, radiological and nuclear defence). Osapuolten osaamiset ja kalustot täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä tehokkaan suorituskyvyn. Sotilaspalokunta koulutetaan ja kalusto varustetaan räjähdysvaarallisten kohteiden sammutukseen. Yhteisessä käytössä ovat Puolustusvoimien henkilöpuhdistuslinja, pelastusmateriaalin huoltokontti ja rauniopelastuskontti eli pioneerikontti.

Rauniopelastuksen merkitys on kasvanut nykyisten uhkakuvien mukaisesti. Sen osatoimintoja ovat USAR (Urban Search And Rescue) eli ihmisten paikallistaminen ja pelastaminen maan alta, sortuneista rakennuksista tai suurista onnettomuuksista. Pelastuslaitos on FRF toiminnan uranuurtaja Suomessa. FRF eli Finn Rescue on pelastuskoirineen etsintään sekä raivaus-, pelastus-, sammutus- ja lääkintään kykenevä ryhmä. Pelastuslaitoksen rauniopelastuksen suorituskyvyn keihäänkärki on RHE-105 rauniopelastusyksikkö varustettuna kuvan esittämällä pioneeriautolla.

Öljyntorjuntavarikko ja laituri ovat osa yhteistyötä. Päätehtävänä on pääkaupunkiseudun öljyntorjunta.

Pelastuslaitos vastaa tulvan torjunnan yleisjohdosta ja osallistuu torjunta-, rajoitus- ja evakuointitehtäviin. Laitos saa ilmoitukset tulvista Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY). Pelastuslaitos voi lähettää tulvavallien rakentamiseen noin 220 hiekkasäkkiä tunnissa täyttävän säkityskoneen, suursäkkien täyttölaitteen ja muuta materiaalia tulvamuurien rakentamiseen. Tulvariskikohteet ovat kartoitettu ja suunnitelmat niitä varten ovat tehty.

Kiitämme Helsingin pelastuslaitosta ja paloesimies Marko Lehtopeltoa harvinaisen mielenkiintoisesta vierailusta.

Teksti: Ilkka Haapamäki