Lähes 50 opiskelijaa käsittävät ryhmät Pietarsaaren lukiosta ja Jakobstads gymnasiumista tekivät tiistaina 22.11.2016 Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf:n kutsusta historiaekskursion Vaasaan. Vierailu toteutettiin pilottitapahtumana Pro Patria 2017 – Itsenäisyysajan historia koulunuorisolle omakohtaisesti tutuksi -hankkeelle, jonka kilta on käynnistänyt osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 toimintaansa. Vaasan Sotaveteraanimuseoon tutustumisen lisäksi vierailuun kuului kiertokäynti Vaasan keskustassa sijaitseville itsenäistymisen alkuvuosiin liittyville kansallisille patsaille ja muistomerkeille.  Sotilaskodissa nautittin perinteinen hernekeittoa ja pannukakkua sisältänyt sotilaslounas. Yksi kaupunkikierroksen kohteista oli Jääkäripatsas. Sotilaslounas maistui myös tytöille. Kaj Sandströmin kertomukset Vaasan kokemista Talvisodan pommituksista saivat kuulijat mietteliäiksi. Lottatietous kiinnostaa myös tämän päivän nuoria.

 

ekskursio

Valtioneuvoston kanslia on 2.12.2016 liittänyt edellä kuvatun killan hankkeen ”Pro Patria 2017: Itsenäisyysajan historiaa havainnollisesti koululaisryhmille” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu killan esittämään suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle. Kilta on päätöksen myötä oikeutettu käyttämään Pro Patria 2017 -han­ketta koskevassa viestinnässään virallista Suomi Finland 100 -tunnusta. Hankkeen kuvaus Suomi 100 -sivustolla osoitteessa http://suomifinland100.fi/project/pro-patria-2017-itsenaisyyden-historia-omakohtaisesti-tutuksi/

suomifinland100-tunnus_sininen_rgb