Arvoisa Satakunnan kiltapiiri ry:n hallituksen jäsen.

 

Kiltapiirin hallituksen kokous pidetään

Porin Reservin Aliupseerien

kerhohuoneella Itäpuisto 9.

Perjantaina 3.3.2017 kello 18.00

Tervetuloa.

 

Ilkka Strömberg puh.0405432823 tai ilkka.stromberg@dnainternet.net

 

PS.ilmoita ajankohdan sopivuus