Satakunnan Pioneerikilta ei järjestä jouluateriaa koronavirustilanteen takia tänä vuonna. Pitkälle perinteelle tulee tauko. Jouluaterian sijasta järjestetään informaatiotilaisuus pioneeriaselajin reserviläisille suunnatusta vapaaehtoisesta koulutuksesta. Tilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi kaikki asiasta kiinnostuneet ja erityisesti koulutustapahtumiin halukkaat jäsenet. Jokainen kiltamme jäsen voi osallistua.

Hakku-projektin toimintatavan muutos on vaikuttanut mahdollisuuksiin tukea pataljoonan henkilöstöä ja varusmiehiä. Haluaisimme tukea myös vapaaehtoiseen koulutukseen osallistuvia jäseniämme. Haasteita on, mutta uudet jäsenet tuovat varmasti lisäpontta kiltamme toimintaan. Killan johtokunta kaipaa innokkaita jäseniä ja uusia ideoita.

Toivotan jäsenillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Olli Niemensivu
Puheenjohtaja

———————————————————————————————————————————————————————-

Informaatiotilaisuus pioneeriaselajin reserviläisille suunnatusta koulutustarjonnasta

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta yhteistyössä 14 jäsenjärjestönsä, mm. maan suurimpien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Pioneeriaselajin Liitto ry on neuvotellut Puolustusvoimien kanssa sopimuksen, jonka myötä reserviläisten on mahdollista osallistua Maasotakoulun kursseille kadettien mukana. Tilaisuudessa esitellään mm. näitä mahdollisuuksia Satakunnan Pioneerikilta ry:n koulutusvastaavan Antti Riepposen valmistelemalla tavalla seuraavan ohjelman mukaisesti.

Viime viikkoina kiltaan on saatu seitsemän uutta jäsentä, ja toivomme kehityksen jatkuvan samansuuntaisena. Moni on halukas osallistumaan reserviläisille suunnattuun koulutukseen.  Sähköpostiosoitteensa maanpuolustusrekisteriin ilmoittaneet jäsenet ovat saaneet tähän tilaisuuteen kutsun yhteydessä liitetiedostona PAL:n koulutuspäällikön lähettämän viestin pioneerialan koulutustarjonnasta, johon halukkaista ehdokkaista kilta tekee oman puoltojärjestyksensä.

1) Aloitus ja ruokailu (noin 30 min)

Lyhyet osallistujien esittelyt, ruokailussa on tarjolla kerhoemännän valmistamia pitsapaloja ja salaattia sekä jälkiruokana kahvi. Ruokailun aikana Matti Vihottula kertoo lyhyesti Huovinrinteen kerhokiinteistön nykytilanteesta sekä esittelee Satakunnan Pioneerikilta ry:n ja toimintaan liittyvät muut yhdistykset

2) Lounais-Suomen aluetoimiston puheenvuoro (noin 20 min)

Paikallispuolustus pioneerinäkökulmasta

 • aluetoimiston tarpeet reservin pioneeriosaamiselle
 • aluetoimiston näkymä reservin pioneerikoulutustapahtumista 2021

3) Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan komentajan puheenvuoro (noin 15 min)

Katsaus pataljoonan toimintaan 2020 – 2021

 • tuotannossa olevat joukkotyypit: pioneerikomppania, suojelukomppania, Suojelun erikoisosasto
 • reserviläisyhteistyön ajatuksia (reserviläiset VEH/KH -kouluttajina)

4) MPK:n ja PAL:n reservin pioneerikoulutussuunnitelma – Antti Riepponen (noin 15 min)

 • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina toteutettavat 20 pioneerikoulutuskokonaisuutta
 • PAL:n reservin koulutuksen kehittämissuunnitelma 2021 – 2025
 • keskustelua MPK:n / PV:n kurssien näkyvyydestä kiinnostuneille kurssilaisille

5) Verkostoituminen ja keskustelua killan toiminnasta 2021 (noin 20 min)

 • killan toiminnan eri osa-alueet
 • vuosi 2021: tiedossa olevat koulutukset, jotka killan jäsenet toteuttavat / osallistuvat
 • pataljoonan / aluetoimiston odotukset paikallisesta pioneerikouluttajapoolista
 • jäsenistöltä tulleita toiveita: esimerkiksi ovien murtoräjäyttämisen harjoitus

Paikalle saapuvien (ruokailijoiden) ilmoittautuminen killan sihteerille (Matti Vihottula) viimeistään 2.12. sähköpostitse tai puhelimitse 0400 772693.  Kilta kustantaa em. tarjoilun.

Tilaisuuteen järjestetään mahdollisuus osallistua etänä neuvottelupuhelun tai Teamsin välityksellä. Etänä osallistujia pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa info-tilaisuuden järjestäjälle viimeistään 8.12. (etäosallistujia pyydetään liittymään kokoukseen ennen klo 18:00:aa). Osa esittelyaineistosta voidaan jakaa etukäteen etänä osallistuville, josta pyyntö pitää tehdä Antille.

Näillä näkymin tilaisuuteen ovat osallistumassa SATPIONVPKOM evl Jarkko Patrikainen sekä 1.1.2021 lukien tehtävään määrätty maj Antti Rajahalme sekä LSALTSOn edustajana kapt Tomi Saikkonen.

Tilaisuudessa ei noudateta pukukoodeja vaan osallistujat toivotetaan tervetulleiksi rennossa vaatetuksessa. Sen sijaan noudatamme valtioneuvoston antamia rajoituksia sekä THL:n suosituksia ja ohjeita. Kokoontuminen toteutetaan erityistä varovaisuutta noudattaen etäisyyksien ja hygienian suhteen. Tilaisuuteen ei pidä osallistua sairaana ja osallistujien tulee varata kasvomaskit mukaansa.

Nähdään kerholla!

Johtokunnan puolesta, sihteeri Matti Vihottula