Ohjelma:    
0930 – 1000   Paraatikatselmus / urheilukenttä (paikalla oltava 0915)
1000 – 1100   Toimintanäytös + kalustoesittely / urheilukenttä
1100 – 1200   Lounas / varuskuntaruokala (kutsuvieraat)
1200 – 1300   Päiväjuhla upseerikerholla (kutsuvieraat)
Paraatikatselmukseen ja sitä seuraavaan toimintanäytökseen sekä kalustoesittelyyn on vapaa pääsy. Sotilaskodin palvelut ovat luonnollisesti kaikkien käytettävissä. Lounaalle ja päiväjuhlaan kutsutaan erikseen.
Satakunnan Pioneerikilta ry osallistuu tapahtuman järjestelyihin.
Tervetuloa!      Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona   &  Satakunnan Pioneerikilta ry