Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta vietti perinteisesti 20.3. vuosikokouksen päivää. Toiminta alkoi klo 11.00 kukkalaitteen laskulla PRUK-muistomerkille valtuuskunnan puheenjohtajan ylil (res) Timo Sysilammen ja Reserviupseeripiirin puheenjohtajan kapt (res) Marko Kaappolan toimesta. Klo 18.30 alkoi Pohjanmaan Aluetoimiston päällikön evl Mauri Etelämäen katsaus Puolustusvoimien kutsunnoista sekä koulutuksen suuntaviitoista tulevaisuudessa. Vuosikokous päätti nimetä Killalle kunniajäseniksi kiinteistöpäällikön Timo Sysilammen sekä everstiluutnantin Jarmo Sepän, onnea nimityksen johdosta ja isot kiitokset Killan ja maanpuolustuksen eteen tehdystä työstä.🇫🇮

Everstiluutnantti Mauri Etelämäki pitämässä esitelmää Puolustusvoimien katsauksesta. Esitelmä oli todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen, kiitokset Mauri Etelämäelle todella hyvästä esitelmästä.

 

 

 

 

 

 

Palkitut Jarmo ja timo sekä puheenjohtaja Mikko S. Säntti ja sihteeri Marko Pänkälä.

Seinäjoen Sotilaspiirin Killan KUNNIAJÄSENET Jarmo Seppä ja Timo Sysilampi, Kilta onnittelee vuosia tehdystä maanpuolustustyöstä🇫🇮

PRUK-muistokivi.