Uusi puheenjohtaja Pioneeriupseeriyhdistykselle

Pioneeriupseeriyhdistys piti syyskokouksensa 18.10.2016  uudessa Santahaminatalossa. Useimmille kokousvieraille tarjoutui nyt ensimmäistä kertaa tilaisuus tutustua tähän saarelle saapuvia tervehtivään valtavan kokoiseen rakennukseen.

Maanpuolustuskorkeakoulun vanhempi opettaja, majuri, DI Matti Rautio esitteli taloa ja kertoi mielenkiintoisella tavalla käynnissä olevasta esiupseerikoulutuksen uudistamishankkeesta. Asiantuntevan kuulijakunnan kanssa syntyneessä vilkkaassa keskustelussa käsiteltiin pioneerialaan kuuluvia aiheita laajemminkin. Yhdistyksen jäsenistöä ilahdutti erityisesti kahden kadetin mukanaolo kokouksessa.

Syyskokouksessa päätettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja taloudesta sekä pohdittiin keinoja uusien, erityisesti nuorempien jäsenten hankkimiseksi. Erovuoroisten jäsenten tilalle yhdistyksen hallitukseen valittiin DI Ilkka Erkkilä ja TL Tapio Öhman.

Heikki Ylösen päättäessä neljä vuotta kestäneen kautensa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin insinöörimajuri Risto Lehtomäki. Hän on kuulunut vuosia yhdistyksen hallitukseen ja toiminut sen varapuheenjohtajana. Työuransa erikoisupseerina puolustusvoimissa hän teki Pääesikunnan Pioneeriosastossa, Pioneerikoulussa, Materiaalilaitoksen esikunnassa ja Helsingin Sotilasläänin Esikunnassa pääasiassa linnoitteiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Viimeisessä palveluspaikassaan Etelä-Suomen Huoltorykmentissä Lehtomäki vastasi teollisuusinsinöörinä sodanajan rakentamisen varauksista.

Maanpuolustuksen lisäksi Lehtomäki harrastaa nykyisin rakennushankkeiden suunnittelua sekä metsästystä Elimäellä ja kalastusta Kymijoella.

Teksti Heikki Ylönen