Pioneeriupseeriyhdistys ry tutustui
valmiusrakentamiseen Helsingissä 28.10.2020

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta insinöörimajuri Pertti Siirilä esitteli
Pioneeriupseeriyhdistys ry:n syyskokoukseen kokoontuneille sekä Helsingin
Reserviupseerien Pioneeriosasto ry:n jäsenille nykyaikaisen valmiusrakentamisen
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) auditoriossa Helsingissä 28.10.2020.
Valmiusrakentamisella tarkoitetaan poikkeusolojen tarpeisiin perustuvaa rakentamista. Se on
organisoitu yhteistyönä Puolustusvoimien, viranomaisten, yritysten, teollisuuden ja muiden
organisaatioiden kesken. Yhteistoimintaa harjoitellaan erilaisia tarpeita varten.
Rakentamisen kohteita voivat olla linnoittaminen, siviili- ja puolustusvoimien toimintoja
ylläpitävä infrastruktuuri ja sen huolto. Toimintaa varten ovat olemassa suunnitelmat ja
organisaatiot. Resurssit ovat joko varattu tai valmiiksi rakennettu ja varastoitu.
Suurin muutos aikaisempaan verrattuna on valmiusrakentamisen nopeus. Se saavutetaan
harjoittelun ja suunnittelun ohella nykyaikaisella tietotekniikalla. Siihen kuuluvat moderni
paikkatiedon hallinta, reaaliaikainen tilannekuva ja viimeisimmät analyysimenetelmät.
Nykyaikaiseen valmiusrakentamiseen sopii vanha pioneerimotto: Lujaa, rumaa ja nopeasti.
Tosin rumalla ymmärretään myös tarkoituksenmukaisuutta.
Esityksen jälkeen pidettiin yhdistyksen syyskokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2019
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Puheenjohtajuudesta luopui insinöörimajuri Risto Lehtomäki. Uudeksi puheenjohtajaksi
vuodelle 2021 valittiin Ilkka Haapamäki. Hallituksessa jatkavat Jukka Pöllä, Matti Mähönen ja
Riku Mikkonen.
Kiitämme insinöörimajuri Pertti Siirilää mielenkiintoisesta esityksestä.
Teksti  Ilkka Haapamäki

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail