Pioneeriupseeriyhdistys ry vieraili ja piti syyskokouksensa Karjalan prikaatissa 30.10.2019

Isäntinä olivat Kymen pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Timo Ronkainen, Pohjan pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Matti Rautio ja ponttonijoukkueen kouluttaja kapteeni Ville Huovio.

Everstiluutnantti Timo Ronkainen esitteli Karjalan prikaatin ja sen yhteydessä toimivan Kymen pioneeripataljoonan. Yhdistyksen jäsenet saivat kattavan kuvan nykyaikaisesta pioneerien koulutuksesta ja toiminnasta.

Vuoden 2015 puolustusvoimauudistuksessa Kouvolan Vekaranjärvellä sijaitseva Karjalan prikaati sai vastuulleen Kaakkois-Suomen alueen valmius- ja raivaamistehtävät. Koulutus- ja harjoitusjärjestelmä on maavoimien v. 2015 taistelutavan mukainen. Prikaati kouluttaa maan ainoana joukko-osastona maavoimien kaikkien aselajien asevelvollisia ja reserviläisiä. Prikaatin komentajana toimii eversti Jukka Jokinen.

Kymen pioneeripataljoona siirtyi Korialta Karjalan prikaatiin vuonna 1994 tehtävänään kouluttaa mekanisoidun valmiusyhtymän tarpeisiin taistelupioneereja ja pioneerikoneiden käyttäjiä, kuten silta-ajoneuvojen ja raivaajapanssarivaunujen miehistöjä. Koulutuksesta pataljoonassa vastaavat 1. ja 2. pioneerikomppania sekä raivaajakomppania. Pataljoonassa on puolustusvoimien raivaamisen osaamiskeskus, johon kuuluvat raivaamisen erikoisosasto ja valmiussektori. Pataljoonaan kuuluu myös valtakunnallinen liikkeenedistämisen osaamiskeskus.

Yhdistyksen jäsenet tutustuivat prikaatissa pioneerien nykyaikaiseen koulutukseen. Pohjan pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Matti Rautio ja ponttonijoukkueen kouluttaja kapteeni Ville Huovio esittelivät harjoitusalueelle koottua ponttonikalustoa ja siihen kuuluvaa työntövenettä yhdistyksen jäsenille.

Vierailun aikana pidettiin yhdistyksen kevätkokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kiitämme Karjalan prikaatia, Kymen pioneeripataljoonaa ja Pohjan pioneeripataljoonaa mielenkiintoisesta vierailusta.

Teksti: Ilkka Haapamäki

What do you want to do ?

New mail