Tervehdyskäynti poliisiylijohtaja Kolehmaisen kanssa

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja Marko Patrakka tapasi 16.5.2024 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen. Kolehmainen on jäämässä eläkkeelle niin, että viimeinen työpäivä on 31.8.2024.

Kolehmaisen kanssa vaihdettiin ajatuksia muun muassa ampumaturvallisuudesta ja -lainsäädännöstä.

Kolehmainen on myös tyytyväinen hänen 10 vuotta kestäneellä poliisiylijohtajakaudella tapahtuneeseen kehitykseen varautumisessa ja kokonaisturvallisuudessa. Hän kokee vapaaehtoisen maanpuolustuksen roolin tärkeäksi osana kokonaisturvallisuutta ja arvostaa vapaaehtoisten panosta osaamisen ja isänmaan puolustuksen kehittämisessä.

Puheenjohtaja Patrakka kuvasi tapaamista erittäin vapautuneeksi ja keskustelu oli välitöntä tiedon- ja mielipiteiden vaihtoa.

– Kolehmainen on ollut kaikissa tilanteissa rakentavaa yhteistyötä tekevä henkilö, joka tuntee myös käytännön tasolla tapahtuvaa kilta- ja reserviläistoimintaa, luonnehti Patrakka.

Poliisiylijohtaja Kolehmaiselle luovutettiin Maanpuolustuskiltojen liiton Tahtoa ja tekoja -kilpi muistoksi.

Kuvat: Ari Pakarinen