Toiminta-apurahat vuodelle 2024

Liittohallitus käsitteli vuoden 2024 toiminta-apurahahakemukset kokoukseen 15.5. Toiminta-apurahahakemuksia tuli runsaasti niin, että niiden yhteissumma oli yli 56 000,00€.

Apurahoja myönnettiin kiltojen tarkoitusperiä tukevaan toimintaan nyt 13 700,00 €. Toiminta-apurahan saaneet killat ovat lueteltuna alla olevassa taulukossa.

Arctic Snipers ry
BEAR-15 Tactical ry
Etelä-Suomen kiltapiiri ry
Helsingin Miinanraivaajakilta ry
Karjalan Prikaatin Kilta ry
Korian Pioneerikilta ry
Oulun Sotilaspoliisikilta ry
Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry  
Päijät-Hämeen viestikilta ry
Ratsumieskilta ry
Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry
Turvakurssin Kilta ry
Rannikkojääkärikilta ry

Maanpuolustuskiltojen säätiölle ohjattiin neljän killan apurahahakemukset. Säätiö ilmoittaa killoille tekemistään apurahapäätöksistä. Nämä apurahat jaetaan juhlallisesti 4.6.2024 Lippujuhlapäivän buffettilaisuudessa Helsingin Ritarihuoneella.

Muistutuksena apurahaa saaneille killoille, että myönnetyt apurahat, niin liiton kuin Maanpuolustuskiltojen säätiön, ovat vastikkeellisia ja niiden käytöstä on tehtävä selvitys tositteineen 15.12.2024 mennessä.

Vuoden 2025 koulutusapurahoja kiltojen on anottava 15.8.2024 mennessä. Koulutusapurahojen maksatus poikkeaa toiminta-apurahoista. Apurahat maksetaan kiltojen tileille toteutuneiden tapahtumien jälkeen tositteita vastaan myönnetyn apurahan enimmäismäärään asti.

Liittohallituksen apurahatoimikunta tulee selventämään apurahojen hakemisen periaatteita ja hakuohjeita vuoden 2024 aikana.