Karjalan prikaatin killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kouvolassa, Haanojan Palvelukeskuksessa 12.3.2019.
35 kiltasisarta ja -veljeä osallistui aktiivisesti kokousasioitten käsittelyyn.

Kokousesitelmänä kuultiin MPK:n Kaakkois-Suomen apulaispiiripäällikkö Tapio Lakelan esitelmä aiheesta ”Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tulevaisuus uuden maanpuolustuslain näkökulmasta tarkasteltuna”. 

Tapio Lakela vastaanotti killan puheenjohtaja Matti Mikkoselta palkkioksi esityksestään Asekätkentämitalin.


Killan ansioristillä palkittiin mm. kiltaveli Jukka Linnavuori killan päämäärien hyväksi tekemästään työstä.

Oman tervehdyksensä kokoukselle toivat myös Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Pasi Välimäki sekä MPKL:n puheenjohtaja Marko Patrakka.

Kuvassa etualalla vasemmalta Pasi Välimäki ja killan varapuheenjohtaja
Kari Soininen. Heitä vastapäätä Marko Patrakka ja Kaarina Kellokoski,jolle puheenjohtaja
Matti Mikkonen luovutti tilaisuudessa Killan Ansioristin.

Vuoden 2018 kiltalaisen tunnuksena myönnetyn Torkkeli Knutinpojan pääpatsaan sai vuodeksi hallintaansa osasto Piikin puheenjohtaja Harri Danska. (kuva alla)

Juha Mäntynen pokkaa Matti Mikkoselta vuoden 2018 piikki-patsaan.

Kokouksessa hyväksyttiin mm. tilinpäätös ja taseet vuodelta 2018. Toiminnantarkastaja Eero Mattila totesi toiminnantarkastuskertomuksen saatesanoissaan, että  killan hallintoa on hoidettu esimerkillisellä tavalla ja ylivertaisesti hänen 4-5 muun vastaavan järjestön vaikutuspiirissä oleviin hallintorutiineihin verrattuna. Kiitokset killan vastuunkantajille ja erityisesti killan taloudenhoirajalle!
Eeero Mattila esittelemässä kokoukselle toiminnantarkastajien lausuntoa. Myös kokouksessa puhetta johtanut killan puheenjohtaja Matti Mikkonen mutristelee suutaan tyytyväisenä  taustalla.
(Sivun kuvat: Paavo Mikkonen)

KARPRKILTA TMK 2018 _2   (Killan toimintakertomus toimintavuodelta 2018)
KarPr Kilta TP 2018                (Killan tuloslaskemla 2018 ja tase 31.12.2018)