Karjalan Prikaatin Kilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kouvolassa Haanojan Palvelukeskuksessa to 27.2.
Kokouskahvien tultua nautituiksi saimme kuulla  everstiluutnanttii  evp Kimmo Hakasen mielenkiintoisen esityksen hänen eri kriisipesäkkeissä suorittamistaan rauhan-ja kriisinhallintatehtävistä mm. Kashmirissa, Kosovossa, Pakistanissa ja Tsadissa.Esityksensä lopussa Kimmo Hakanen käsitteli tuulenhallintaan liittyviä kysymyksiä tuulisurfaukseen liittyen mm. Lappalanjärvellä.

Killan puiheenjohtaja Matti Mikkonen luovutti Kimmo Hakaselle Asekätkentämitalin palkkioksi antoisasta esityksestä.

Matti Mikkosen rutinoidulla varmuudella kokouasiat vuoden 2019 toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen saatiin vietyä pöytäkirjoihin asiantuntevien kommenttien saattelemina . Virallisten kokousasioitten käsittelyn lomassa palkittiin vuoden 2019 aikana ansioituneita kiltalaisia seuraavasti:

Timo Viantie: Vuoden piikkiläinen. Matti Mikkonen valmistautuu kättelemään.

Juha Mäntynen: Maanpuolustuskoulutus ry:n rautainen Ansioristi Luovuttajina Tapio Lakela MPK:sta ja Matti Mikkonen

Vuoden 2019 kiltalaisena palkittiin Kim Jokela, joka työesteitten vuoksi ei päässyt vastaanottamaan huomionosoitustaan.


Osa noin nelikymmenpäisestä kiltasisarten ja -veljien joukosta. Etualla mm. Jouko Mononen, Kalervo Seppälä ja Alpo Seppälä.
Sivun kuvat: Paavo Mikkonen.

Alla linkit kokouksessa käsiteltyihin aineistoihin:

Toimintakertomus 2019, Tilinpäätös 2019 ja vuoden 2019 suunnitellut ja toteutuneet aktiviteetit

KARPRKILTA TMK 2019 (3)

KarPr Kilta TP 2019 (2)

SUUNNITELMA JA TOTEUTUMA 2019 (10)