Alla uutisia Killan vuosikokouksesta.

Vuosikokous 2017