Killan Helsingin osasto Papulan johtokunta vahvistuksenaan killan puheenjohtaja Matti Mikkonen, sihteeri Paavo Mikkonen sekä kiltasisaret Irma Mikkonen, Tuula Turklin ja Sirkka-Liisa Teikari kokoontuivat osin yli yön jatkuneeseen kiltaseminaariin puheenjohtaja Alpo Seppälän ja johtokunnan jäsenen , kiltasisar Eira Pekarin kotiin Kuusankosken Eiranrantaan la-su 16.-17. 3. 2019. Mukaan liitetystä seminaariselosteesta ilmenevät pääkohdat käsitellyistä asioista. Haluaisin tässä yhteydessä ottaa esille erityisesti yhteenvedon kohdan 4.7: Keinoja jäsenmäärän kartuttamiseen. Seminaarin aikana toteutettiin mallikkaasti asianomaisen kohdan teemaa, kun saimme kiltaan uuden jäsenen, seminaarissa isänsä mukana olleen Erik Hallenbergin! Tervetuloa mukaan toimintaan, Erik!


Seminaarin osallistujia seuraamassa viitteellistä esityslistaa ja pohtimassa osasto Papulan tulevaisuutta. Vasemmalta Jaakko Toiviainen, Eira Pekari, Erik Hallenberg, Tuomas Hallenberg, Pentti Teikari ja Jouko Toikka.


Paikalla olleet kiltasisaret Sirkka-Liisa Teikari, Irma Mikkonen ja Tuula Turklin toivat omalta osaltaan esiin tervetulleita näkökohtia Papulan johtokunnan ulkopuolelta.


Seminaarin aluksi kohotettiin maljat 60.juhlavuottaan viettävälle osasto Papulalle sekä toivotettiin tervetulleeksi johtokunnan toimintaan – joskin poissaolevana – kiltasisar Silja Hallenberg. Samaisena päivänä merkkipäiväänsä viettävä kiltasisar Sirkka-Liisa Teikari sai osansa maljapuheesta siihen liitettyine onnittelulauluineen. Sivulauseesta selvisi myös, että osasto Papulan puheenjohtajakin juhlii tasavuotista merkkipäiväänsä heinäkuussa. Seminaarilaiset tulkitsivat tämän kutsuksi merkkipäivänä pidettävään Garden Party-tilaisuuteen puheenjohtajan kotona.


”Happy Birthday to you, Sirkka-Liisa.”!


Papulan johtokunnan varapuheenjohtaja Tuomas jäsenten Jaakko ja Jouko ympäröimänä.


Tällä hetkellä nuorin osasto Papulan jäsenistä, Erik Hallenberg isänsä, osastomme varapuheenjohtajan Tuomas Hallenbergin seurassa seminaarissa. Tämän rekrytoinnin myötä osastomme keski-ikä sai tervetulleen liikahduksen kohden nuorempia ikäluokkia!

Seminaarissa käsitellyistä asioista mainittakoon tässä muutama tärkeä päivämäärä:
ti 4.6.Lippujuhlapäivänä: Osasto Papula 60 vuotta. Juhlavastaanotto Katajanokan Kasinolla alkaen kello 14.00.
ti 4.6. Lippujuhlapäivän buffet vastaanotto Ritarihuoneella ke
llo 17.00 (Aika tarkentuu myöhemmin). Järjestäjinä MPKL ja Etelä-Suomen kiltapiiri ry.
la 10.8. Kiltapäivät: Veteraanimaja Kouvolassa Rapojärven rannalla.
to 13.6. -16.6. Pohjoismaiset Kiltapäivät Norjan Elverumissa.
la 14.12. Osasto Papulan syyskokous/glögitarjoilu Kuusankoskella
alkaen kello 14.00 tutustumisella joihinkin paikallisiin kohteisiin. Ohjelma aikatauluineen tarkentuu hyvissä ajoin ennen joulua!
(Sivun kuvat: Paavo Mikkonen)

Papulan seminaari 16.3.2019. Yhteenveto