Kiltatiedote 4/2022 on nyt julkaistu liiton verkkosivuilla kohdassa Ajankohtaista.
Loppuvuodelle julkaistiin iso lukupaketti koskien toiminnanjohtajan vaihtumista, Jyväskylän Yhteisin Siivin-tapahtumaa vuosijuhlia viettäviä kiltoja unohtamatta. Isoin uudistus tulee koskemaan loppuvuodesta kaikkia kiltoja liiton aloittaessa kotisivujen ja sähköisten palvelujen paremman tarjoamisen verkkosivu-uudistuksen kautta VM IT Oy:n kanssa.

Toivotamme Ari Pakarisen tervetulleeksi uuteen toimeen liiton toiminnanjohtajana ja kiitämme ainutlaatuista uraa liiton palveluksessa tehnyttä Henry Siikanderia panostuksestaan liiton hyväksi. Toivotamme Henrylle mukavia eläkepäiviä!