Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistyksen syyskokous pidettiin 25.10.2016 klo 17.30 alkaen Atria Oyj:n tiloissa Nurmossa. Syyskokousasioiden lisäksi ohjelmassa oli tutustuminen Atria Oyj:n Nurmon tehtaisiin (toimitusjohtaja Juha Gröhnin esitys). Kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Martti Eurola luovuttaa yhdistyksen pöytästandaarin edeltäjälleen Mauri Volamalle.

img_3371vlmpy