Uutisia ja tapahtumia

Puolustusministeri Jussi Niinistö on myöntänyt Maanpuolustuskiltojen liiton ehdotuksesta kilta-ansiomitalit seuraaville:

Filosofian maisteri Robin Elfving, Helsinki
Ekonomi Pentti Eskola, Loimaa
Puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, Helsinki
Everstiluutnantti Markku Heinonen, Lieto
Insinööri Pekka Kastemaa, Espoo
Markkinointipäällikkö Jorma Koivisto, Loimaa
Kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki, Hämeenlinna
Everstiluutnantti Timo Koukkari, Vantaa
Asiantuntija Petri Mustajärvi, Loimaa
Vanhempi ammattimies Markku Nummijoki, Loimaa
Prikaatikenraali Jukka Sonninen, Tuusula
Johtaja Kalevi Suvila, Loimaa
Salgsdirektør Carl Bratved, Bramming Tanska
Kanslichef Gunnar Persson, Uttran Ruotsi
Major Hallvard Skaarer, Fetsund Norja

Asetus kilta-ansiomitalista on annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1981 ja mitaleita on jaettu siitä lähtien yhteensä 1437 kappaletta. Kilta-ansiomitalit ovat numeroituja.

 

Liittokokous 2019 valinnat ja palkitsemiset

Vuoden 2019 liittokokous järjestettiin lauantaina 13.4. Kouvolan Upseerikerholla. Kokouksessa valittiin yksimielisesti liiton nykyinen puheenjohtaja Marko Patrakka jatkokaudelle vuosiksi 2020–21. Jäsenmaksuihin ei tullut korotusta. Kokouksessa hyväksyttiin myös liiton toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2018.

Kokouksessa valittiin liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kiltapiirien edustajina valittiin Taisto Aalinniemi (Etelä-Karjalan kiltapiiri ry); Esko Keiholehti (Satakunnan kiltapiiri ry); Juhani Saarela (Pirkanmaan kiltapiiri ry); Esa Simpanen (Päijät-Hämeen kiltapiiri ry) ja Jouni Tuomaranta (Varsinais-Suomen kiltapiiri ry).

Kiltojen edustajina valittiin Harri Danska (Karjalan Prikaatin Kilta ry); Sirpa Holma (Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry); Janne Kalinainen (Pohjan Pioneerikilta ry); Matti Kaskeala (Rannikkojääkärikilta ry); Mikael Kaskelo (Saaristomeren Merivartiokilta ry); Jukka Kivimäki (Uudenmaan Viestikilta ry); Veikko Mattila (Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry); Harri Norismaa (Karjalan Poikien Kilta ry); Markku Nummijoki (Porin prikaatin kilta ry) sekä Raimo Salo (Pst-Panssarintorjuntakilta ry).

Vuoden Kiltalainen 2019 -palkinnon sai Kaakkois-Suomen viestikillan puheenjohtaja Tapio Teittinen. Hän on osallistunut monipuolisesti tapahtumien järjestämiseen eri puolella Suomea, suunnitellut näyttelyitä, pitänyt esitelmiä sekä toiminut kouluttajana, tutkijana ja kirjoittajana useissa yhteyksissä.

Vuoden kilta 2019 -palkinnon sai Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry ja kunniamaininnoilla palkittiin Vaasan Sotilaspoliisikilta ry ja Pohjan Pioneerikilta ry.

Vuoden Kiltalehdeksi 2018 valittiin Karjalan Prikaatin KILPI-lehti ja kunnia-maininnan sai Ilmavoimien Kiltaliiton julkaisema Pilven Veikko -lehti.


 

Liittokokous 2019 Kouvolassa

Liittokokous on lauantaina 13.4. Kouvolan Upseerikerholla. Kokouksessa valitaan liitolle puheenjohtaja vuosiksi 2020–21, päätetään liiton jäsenmaksu vuodelle 2020, hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouskutsu lähetetään kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille kaksi viikkoa aikaisemmin.

Jokaisella killalla ja rekisteröidyllä kiltapiirillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen edustaja. Liittokokouksessa äänestettäessä kunkin killan edustajalla on yksi ääni killan alkavaa kahtasataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään kymmenen prosenttia kokouksen kokonaisäänimäärästä. Killan jäsenmäärä lasketaan vuoden 2018 viimeisen päivän jäsenmäärän mukaan. Liitto tarjoaa ruokailun kokousedustajille. Kokousedustajien matkakorvauksista killat sopinevat oman kokousedustajansa kanssa.


 

Toimiston puhelinnumero on vaihtunut

Toimiston uusi puhelinnumero on 040 554 8805.


 

MPKL:n lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle

MPKL jätti tällä viikolla kirjallisen asiantuntijalausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta.
Myös puheenjohtajamme Marko Patrakka oli kutsuttuna kuultavaksi asiassa tänään perjantaina 30.11.2018. Liiton lausunnon pääset lukemaan tästä.


 

MPKL:n liittohallitus 2019 sekä liiton strategia vuosille 2019–2021

MPKL:n liittohallitukseen 2019 valitut Juha Mikkonen, Markus Aarnio ja Urpo Karjalainen Jyväskylän komealla kunnantalolla.

Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston kokous järjestettiin lauantaina 17.11. Jyväskylässä. Kokousedustus oli runsas, ja asialistalla olleet liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Kokouksessa esiteltiin myös liiton strategia seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, löydät sen tästä. Strategian kivijalan muodostavat toimivat viestintä ja talous, joiden avulla luodaan houkutteleva jäsenyys.

MPKL:n liittohallitus 2019 sai uutta verta, kun uusina jäseninä hallitukseen valittiin Juha Mikkonen Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakillasta (uutisen kuvassa vasemmalla) sekä Iikka Ellilä Pohjan Pioneerikillasta. Erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Markus Aarnio Suomenlinnan Rannikkotykistökillasta (uutisen kuvassa keskellä) sekä Urpo Karjalainen Ratsumieskillasta (uutisen kuvassa oikealla). Heidän lisäkseen vuoden 2019 hallituksen muodostavat puheenjohtajiston (Marko Patrakka, Arno Hakkarainen sekä Heli Eräkorpi) lisäksi vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Sami Kesäjärvi Helsingin Sotilaspoliisikillasta, Tapio Lakela Karjalan Prikaatin killasta sekä Juha Suonperä Ilmavoimien Kiltaliitosta.

Liiton seuraava kokoustapahtuma järjestetään 13.4.2019 Kouvolassa liittokokouksen merkeissä.