Karjalan Prikaatin Kilta ry

thumbnail of Killan uusin logo 050319

Karjalan Prikaatin Kilta ry on ensimmäinen suomalainen joukko-osastoyhdistys, jonka säännöt olivat kilta-aatteen mukaiset ja joka käytti  kilta-nimitystä. Karjalan Prikaatin Kilta ry perustettiin Katajanokan Upseerikerholla 25.11.1957. Killan perustajina olivat ennen talvisotaa Viipurin Papulassa (siitä Helsingin osaston nimi ”Papula”) sijainneessa Karjalan Kaartin Rykmentissä palvelleet ja siitä talvisotaan muodostetussa  2. Prikaatin I Pataljoonassa taistelleet veteraanit. He innostuivat perustamaan killan, kun Lapin sodasta Kouvolaan kesällä 1945 saapuneen Jalkaväkirykmentti 8:n nimi muutettiin 5. Prikaatiksi vuonna 1952 ja edelleen vuoden 1957 alussa Karjalan Prikaatiksi. Tuolloin prikaati sai vaalittavakseen Karjalan Kaartin Rykmentin perinteet ja sai niiden tunnuksina rykmentin uljaan valkoisen lipun ja kunniamarssin.

Killan nimi muutettiin vuonna 1965 Karjalan Kaartin – Prikaatin Kilta ry:ksi ja edelleen vuonna 2000 nykyiseen muotoonsa. Killan kotipaikka oli aluksi Helsinki ja tällä hetkellä Kouvola.

Killan virallinen vuosipäivä on 5.4. Raudun taistelujen voiton päivä. (Karjalan Prikaatin vuosipäivä on 6.5.)

Killan jäseninä voivat olla kaikki Karjalan Prikaatissa ja sen perinnejoukoissa palvelleet tai palvelevat ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta – kuin myös kaikki muut Suomen kansalaiset perusteltuaan halukkuutensa ja killan hallituksen hyväksyttyä heidän jäsenyytensä. Killan jäsenmäärä on noin 500, joista naisia noin 60.

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä keskinäisenä epäpoliittisena yhdyssiteenä. Se järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, retkeily-, tutustumis- ja muita jäsenkuntaa kiinnostavia tilaisuuksia. Killan jäsenet ovat aktiivisesti mukana osallistujina ja kouluttajina Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnassa. Kilta toimii myös läheisessä  yhteistyössä Karjalan Prikaatin kanssa.

Kiltaan on perustettu rekisteröimättömiä alueellisia osastoja edistämään jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä. Tällä hetkellä killan alueellisista osastoista toimii osasto Papula Helsingissä, Pojjois-Kymen Piikki Kouvolassa sekä Lappeenrannan osasto Lappeenrannassa..

Karjalan Prikaatin Kilta ry
(email: karprkilta(at)gmail.com )
Puheenjohtaja Matti Mikkonen
040 583 9872
matti.mikkonen(at)pp.inet.fi

Sihteeri ja taloudenhoitaja Paavo Mikkonen
044 550 9375
paavo.mikkonen(at)pp.inet.fi

Helsinki-osasto Papula
Puheenjohtaja Alpo Seppälä
0400 180 460
alpo.seppala(at)gmail.com

Lappeenrannan paikallisosasto
Puheenjohtaja Taisto Aalinniemi
040 730 1831
taisto.aalinniemi(at)lappeenranta.fi

Pohjois-Kymen Piikki
Puheenjohtaja Harri Danska
Yrjöntie 78
46800 Myllykoski
harridanska@gmail.com

 

 

KARJALAN PRIKAATIN KILTA; HALLITUKSEN OSOITTEISTO 2019

puheenjohtaja  
Matti Mikkonen
Turkkilantie 9, 45370 Valkeala
matti.mikkonen(at)pp.inet.fi

varapuheenjohtaja
Kari Soininen
Kalevankatu 22 A 22, 45100 Kouvola
kari.soininen(at)elisanet.fi

sihteeri / tal.hoit.
Paavo Mikkonen
Keskikoskentie 4 A 3, 46810 Anjalankoski
paavo.mikkonen(at)pp.inet.fi

jäsenet   

Satu Ahola
Sotilaskuja 4 A 7
45130 Kouvola
satu.ahola(at)gmail.com

Harri Danska
Yrjöntie 78
46800 Myllykoski
harridanska@gmail.com

Tuomo Jaanu
Palolaiturintie 7
45810 Pilkanmaa
tjaanu(at)hotmail.com

Kaarina Kellokoski
ak.kellokoski(at)gmail.com

Jouko Mononen
Erätie 12
47720 Kuusankoski
jouko.mononen(at)luukku.com

Juha Mäntynen
Suvantopolku 11
47490 Mankala
juhama71(at)gmail.com

Riku Mikkonen
riku@mikkonen.org

Alpo Seppälä
Rusintie 15
45700 Kuusankoski
alpo.seppala(at)gmail.com
web master, Killan kotisivut

 

 • 13.03.2019
  Killan kevätkokous 12.3.2019

  Karjalan prikaatin killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kouvolassa, Haanojan Palvelukeskuksessa 12.3.2019.
  35 kiltasisarta ja -veljeä osallistui aktiivisesti kokousasioitten käsittelyyn.

  Kokousesitelmänä kuultiin MPK:n Kaakkois-Suomen apulaispiiripäällikkö Tapio Lakelan esitelmä aiheesta ”Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tulevaisuus uuden maanpuolustuslain näkökulmasta tarkasteltuna”. 

  Tapio Lakela vastaanotti killan puheenjohtaja Matti Mikkoselta palkkioksi esityksestään Asekätkentämitalin.


  Killan ansioristillä palkittiin mm. kiltaveli Jukka Linnavuori killan päämäärien hyväksi tekemästään työstä.

  Oman tervehdyksensä kokoukselle toivat myös Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Pasi Välimäki sekä MPKL:n puheenjohtaja Marko Patrakka.

  Kuvassa etualalla vasemmalta Pasi Välimäki ja killan varapuheenjohtaja
  Kari Soininen. Heitä vastapäätä Marko Patrakka ja Kaarina Kellokoski,jolle puheenjohtaja
  Matti Mikkonen luovutti tilaisuudessa Killan Ansioristin.

  Vuoden 2018 kiltalaisen tunnuksena myönnetyn Torkkeli Knutinpojan pääpatsaan sai vuodeksi hallintaansa osasto Piikin puheenjohtaja Harri Danska. (kuva alla)

  Juha Mäntynen pokkaa Matti Mikkoselta vuoden 2018 piikki-patsaan.

  Kokouksessa hyväksyttiin mm. tilinpäätös ja taseet vuodelta 2018. Toiminnantarkastaja Eero Mattila totesi toiminnantarkastuskertomuksen saatesanoissaan, että  killan hallintoa on hoidettu esimerkillisellä tavalla ja ylivertaisesti hänen 4-5 muun vastaavan järjestön vaikutuspiirissä oleviin hallintorutiineihin verrattuna. Kiitokset killan vastuunkantajille ja erityisesti killan taloudenhoirajalle!
  Eeero Mattila esittelemässä kokoukselle toiminnantarkastajien lausuntoa. Myös kokouksessa puhetta johtanut killan puheenjohtaja Matti Mikkonen mutristelee suutaan tyytyväisenä  taustalla.
  (Sivun kuvat: Paavo Mikkonen)

  KARPRKILTA TMK 2018 _2   (Killan toimintakertomus toimintavuodelta 2018)
  KarPr Kilta TP 2018                (Killan tuloslaskemla 2018 ja tase 31.12.2018)

   

   

   

   

  Lue lisää
 • 28.11.2018
  Taisteluammuntoja seuraamassa 23.11.2018

  ”Siellä korohorot haukkui ja patterit paukkui…” Näin sananmukaisesti, kun Karjalan prikkatin killan jäsenillä oli mahdollisuus päästä KarPr:n KymJp:n komentajan kutsumina seuraamaan taisteluammuntaa ”Jääkärijoukkue hyökkäyksessä” Pahkajärvellä perjantaina, 23.11. Varhaisina aamun tunteina 19 kiltasisaren ja -veljen ryhmä kokoontui Pahkajärven puomilla, ja sieltä siirryimme Johtolaan kuulemaan pataljoonankomentajan, everstiluutnantti Wahlsteinin kattavaa selontekoa sekä Karjalan prikaatin että yksityiskohtaisemmin sen jääkäripataljoonan toiminnasta.Maittavien pullakahvien ohessa meille avattiin myös yksityiskohtaisemmin harjoitusammunnan kulkua ja tavoitetta.


  Savuverholla harhautettiin vihollista havainnoimasta mm. kevyen krh:n asemiin ajoa. Taustalla näkyvällä kukkulalla asemissa ollut vihollinen joutui  irtautumaan jääkärijoukkojen pikakivääritulitusta tukeneitten sinkojen ja kranaatinheitintulen paukkuessa kallion kupeeseen.


  ”Alte Kameraden”Kalevi Siren ja Matti Mikkonen valmistautumassa seurantaan, ja tarkkailijoitten pääryhmää itse tapahtumien polttopisteessä.

  Kiltalaiset kiittävät jääkäriprikaatia ja sen komentajaa meille järjestetystä mahdollisuudesta seurata mielenkiintoista , todellisen kuvan taistelutilanteesta tarjonnutta harjoitusta aivan tapahtumien polttopisteestä!

   

  Lue lisää

 • Killan syyskokous 27.11.2018

  Karjalan prikkatin kilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haanojan Palvelukeskuksessa Kouvolassa tiistaina, 27.11. Kokoussali täyttyi 40:stä osallistujasta miltei viimeistä istuinpaikkaa myöten.

  Leppoisan alkukahvittelun jälkeen Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen piti selkeän ja mielenkiintoisen esitelmän Kouvolan kaupungin tämänhetkisestä organisaatiosta ja sen kärkihankkeista painopistealueineen. Mm. Kimolan kanavaprojekti sekä Kymi Ring moottoriratahanke aiheuttivat pientä mielipiteitten vaihtoa kuulijoitten ja esitelmöitsijän välillä.


  Jouko Leppäsellä olisi ollut muistitikkukin valmiina PowerPoint-esitystä varten…

  Virallisen syykokouksen aluksi killan puheenjohtaja Matti Mikkonen luovutti Kaarlo Kantokarille vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi tehdystä toiminnasta hopeisen maanpåuolustusmitalin

  Kuvassa Kaarlo Kantokari saa maanpuolustusmitalinsa Matti Mikkoselta

  …sekä Markku Korhoselle Killan ansioristin pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta killan toimintaperiaatteitten toteuttamiseksi.
  Matti Mikkonen kiinnittämässä killan ansioristiä Markku Korhosen rintapieleen.

  Killan ansioristillä palkittiin myös esitelmöitsijä, kiltaveli Jouko Leppänen sekä poissaolevana kiltaveli Jukka Linnavuori.

  Syyskokousasiat saatiin päätökseen totutun sulavasti puheenjohtaja Matti Mikkosen toimiessa ”kapellimestarina” johtaen puhetta Jarmo Rouvisen killalle tekemä ja lahjoittama tyylikäs visakoivuinen puheenjohtajannuija tahtipuikkona. Matti Mikkonen sai myös kokouksen yksimielisen tuen jatkaa puheenjohtajana seruraavankin kauden. Myös istuvan johtokunnan kaikki erovuoroiset jäsrenet saivat valtuutuksen jatkopestiin tulevalle kaksivuotiskaudelle. Killan johtokunnan kokoukselle esittämät toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2019 hyväksyttiin toteutettavaksi yksimielisesti.


  Kokousväki osoitti varauksettomasti suosiotaan esitelmöitsijä Jouko Leppäselle ansiokkaasta esityksestä-
  (Kuvat: Paavo Mikkonen)

  Kokousasiakirjat kokouspöytäkitjoineen liitetiedostoina.
  thumbnail of Toimintasuunnitelma 2019thumbnail of Talousarvio 2019thumbnail of Pöytäkirja syyskokous 271118

   

  Lue lisää
 • 30.08.2018
  Killalta huomionosoitus kenraali Jukka Pennaselle.

  Karjalan prikaatin killan edustajilla oli elokuisena torstaiaamuna, 23.8. mieluisa tapaaminen kouvolalaisessa kahvila Naapantuurassa kiltaveli, kenraali Jukka Pennasen kanssa.Päästiinhän silloin vihdoin luovuttamaan Jukalle hänelle jo vuosia sitten myönnetty muistoesine ”kiitokseksi kaikesta siitä, mitä olet tehnyt Karjalan prikaatin kilta ry:n hyväksi” – muistoesineen luovuttaneen killan puheenjohtaja Matti Mikkosen sanoja lainaten.

   Matti Mikkonen luovuttamassa mustoesineenä ollutta juhlavan kokoista , kiltaveli Jarmo Rouvisen käsin tekemää puukkoa kenraali Jukka Pennaselle.


  Puuko ja sen tekijä. Matti Mikkosen esittelystä saanee summittaisen kuvan puukon mittasuhteista. Puukon tekijä Jarmo Rouvinen seuraa katseella.


  Vastaanottaja, luovuttaja ja tekijä. Vasemmalta kenraali Jukka Pennanen, killan puheenjohtaja Matti Mikkonen ja taidokkaan puukon henkilökohtaisesti käsin valmistanut kiltaveli Jarmo Rouvinen.
  Tilaisuuden kuvat: Paavo Mikkonen

   

  Lue lisää

 • Piikkirykmentin vuosipäivä 16.6.2018

  Pohjois-Kymen Piikki, yksi Karjalan prikaatin killan osastoista, vaalii kunniakkaan JR25 Piikkirykmentin perinteitä. Piikkirykmentin vuosipäivää juhlistettiin laskemalla seppele Kouvolan Lääninpuistossa sijaitsevalle muistomerkille. Lippulinna loi tilaisuudelle ansaitun arvokkaat puitteet. Seppeleenlaskun jälkeen nautittiin vielä juhlakahvit seurakuntatalolla.


  Kunniavartio: Arto Laukkanen, Sami Tiihonen, Riku Mikkonen, Sami Sundqvist
  Piikkirykmentin lipun kantaja: Jari Liukkonen
  Sotilaspoikien lipun kantaja: Kari Vänskä
  Karjalan prikaatin killan lipun kantaja: Sami Aho
  Suomenlipun kantaja: Harri Danska
  Suomenlipun vartijat: Ari Heikkilä, Jyrki Matula.


  Seppeleen laskivat Kim Jokela ja Sotilaspoikien killan Heikki Kulonen
  (Teksti ja kuvat: Kim Jokela)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lue lisää
 • 23.05.2018
  Kulmahuoneella 6.5.2018

  Karjalan prikaatin vuosipäivänä, 6.5.2018 kello 13.00 kokoonnuimme perinteiselle kunniakäynnille Kulmahuone-muistomerkille  Kouvolan Kasarminmäellä.Kiltasisaria ja -veljiä saapui kauniissa keväisessä auringonpaisteessa paikalle 20-päinen joukko. Kuvassa killan puheenjohtaja Matti Mikkonen  laskee kukkalaitteen muistopaadelle kiltalaisten seuratessa toimitusta kunniaa tehden.

  Kunniakäynnin jälkeen kiltalaiset kokoontuivat Kouvolan Upseerikerholle nauttimaan maukkaista kahveista tykötarpeineen. Tilaisuudessa killan kunniajäsen Rauno Nuorivuori muisteli elävästi omia sotilaselämänsä vaiheita mm. Karjalan prikaatissa Kouvolassa. Raunon esitys kirvoitti monen muunkin Kasarminmäellä aikanaan palvelleen kiltalaisen muistelemaan omia kokemuksiaan armeija-ajoistaan. Mikäli Upseerikerhon seinillä olisi ollut silmät ja korvat, niin paljonpa seinillä olisikin erinäisiä sattumuksia taltioituna jälkipolville!


  Rauno  Nuorivuori kertomassa armeijakokemuksistaan mukaansatempaavalla tyylillään. Kuvassa myös mm. Marja-Terttu Nuorivuori sekä Alpo Seppälä.
  Kuvat: Paavo Mikkonen

  Lue lisää
 • 09.04.2018
  Killan 60-vuotishistoriateos valmistui

  Karjalan prikaatin killan jäsenillä oli sykähdyttävä tilaisuus Kouvolan Upseerikerholla 5.4.saada käsiinsä uunituore, killan sihteerin Paavo Mikkosen toimittama ja kirjoittama Karjalan prikaatin killan 60-vuotishistoriikki. Kirjan julkistamista oli tullut seuraamaan koko salillinen kiltakansaa  useiden saadessa heti tuoreeltaan teoksen omakseen jopa kirjailijan signeerauksin varustettuna.

  Paavon sanoin: ”Toivon, että teosta selailtaessa tapahtumat muistuvat mieleen – hetket tuttujen kiltasisarten ja – veljien kanssa palauttavat jopa nuoruusmuistoja”. Näitten sivujen ylläpitäjä toki ahmi teoksen kannesta kanteen yhtä kyytiä ruokataukoakaan pitämättä…

  Kuvassa Paavo Mikkonen esittelee historaiteoksen syntyvaiheita ja sen kattavaa sisältöä , mikä pääosin keskittyy killan tapahtumahistoriaan viimeiseltä kuluneelta vuosikymmeneltä 2007 – 2017 killan syntyvaiheitakaan unohtamatta. 50-vuotisjuhlaanhan toimitettiin kymmenen vuotta sitten oma historiikkinsa.

  Historiateoksen julkistaminen ajoitettiin killan vuosipäivään, mitä vietetään Raudun voittoisan taistelun(5.4.2018) muistolle omistettuna  Ajankohdasta johtuen tilaisuuden luonteeseen sopi paremmin kuin hyvin ennen historiateoksen julkistamista kuultu, kiltaveli, kapteeni Kalevi Siren’in ansiokas esitelmä kyseisen Raudun taistelun vaiheista.Kuvassa Kalevi Siren perehdyttämässä yleisöä Raudun taistelun erinäisiin vaiheisiin.


  Kirjoittaja signeeraamassa historiateosta halukkaille,

  Lue lisää
 • 03.12.2017
  Kilta juhli näyttävästi ja arvokkaasti 60-vuotistaivaltaan 25.11.2017.

  Veteraaneja, lottia, ministereitä, kaupunginjohtaja, kenraaleita sekä suuri joukko muuta arvovaltaista kiltakansaa ja ystäviä sekä yhteistyökumppaneita kerääntyi marraskuisena lauantaina, 25.11.2017, killan perustamispäivänä (Kilta perustettu 25.11.1957 Helsingissä) Kouvolan Kaupungintalon viihtyisiin tiloihin juhlistamaan Karjalan Prikaatin Kilta ry:n , Suomen vanhimman joukko-osastokillan 60-vuotista taivalta. Ennen Siniselle Matolle siirtymistä oli käyty kunnianosoituksella Itsenäisyyspatsaalla Kymen Lukolla.

                                                                 Kunnianosoitus Sankareille.

  Killan puheenjohtaja Matti Mikkosen ja killan Helsingin osasto Papulan puheenjohtajan Alpo Seppälän otettua vieraat vastaan Sinisellä Matolla, päästiin nauttimaan niin juhlajuomasta kuin erinomaisistan pöydän antimista kahveineen ja muine tykötarpeineen.
  Itseoikeutettuna etujoukoissa rintamaolosuhteitten tyyliin saapui juhlaan kunniakansalaisemme, JR 8:n veteraani Tauno Junnonen poikansa Juha Junnosen saattamana.

  Karjalan prikaatin entinen komentaja, kenraalimajuri Jukka Pennanen välitti juhlivalle killalle terveiset myös äidiltään, kunniajäseneltämme, kiltasisar Airi Pennaselta, joka viime tammikuussa saavutti kunnioitettavan 100 vuoden virstanpylvään.

  Juhlaan Kouvolan Kaupungin tervehdyksen tuonut kaupunginjohtaja  Marita Toikka  juhlapuheen pitäneen puolustusministeri Jussi Niinistön sekä työministeri Jari Lindströmin seurassa. Kuvassa mukana myös killan puheenjohtaja Matti Mikkonen.

  Kaupungintalon juhlasali täyttyi miltei takariviä myöten liki 200-päisestä juhlayleisöstä. Eturivissä oikealta eversti Hannu Hyppönen, MPKL:n tervehdyksen tuonut liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola, työministeri Jari Lindström, kaupunginjohtaja Marita Toikka, killan puheenjohtaja Matti Mikkonen,joka tervehdyssanoissaan valotti killan 60-vuotista taivalta aina Viipurin Papulasta Helsingin kautta Valkealaan päätyen lopuksi nykyiseen Kouvolaan,Matista seuraavana puolustusministeri Jussi Niinistö, Karjalan Prikaatin tervehdyksen esittänyt prikaatin komentaja,prikaatikenraali Pasi Välimäki  vieressään kenraalimajuri ja rouva Jukka Pennanen.

  Kaupunginjohtaja Marita Toikka sekä ministeri Jussi Niinistö saivat muistoksi vierailustaan juhlassamme killan pienoisliput.
  Liput heille luovutti killan puheenjohtaja Matti Mikkonen.

  Juhlatilaisuuden juonsi juohevaan tyyliinsä perinnepäivystäjä, kapteeni Kalevi Sire’n, joka kuvassa onnittelee killan pienoislipulla palkittua puolustusministeriä.

  Tilaisuuden musiikista vastasi Lappeenrannasta kiireisen ohjelmaviikon lomassa saapunut Rakuunasoittokunta herkän ja määrätietoisen johtajansa,musiikkiyliluutnantti Aino Koskelan luotsaamana.(Kuva alla)

   

  Lisää kuvia tilaisuudesta liitetiedostossa.Killan 60_vuotisjuhlan kuvia 

  Kaikki tilaisuuden kuvat: Paavo Mikkonen

  Lue lisää
 • 27.10.2017
  Killan syyskokous Kouvolassa 19.10.20167

  Karjalan prikaatin killan sääntömääräinen syyskokous pidettiinm Haanojan Haalilla torstaina, 19.10.2017. Kokoukseen osallistui noin 30 kiltalaista yksi kiltasisar mukaanlukien, joka myös tuli valituksi killan johtokuntaan tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Killan toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin pidemmittä puheitta yksimielisesti johtokunnan esittämässä muodossa. (Liitetiedostoina.) Killan nykyinen puheenjohtaja Matti Mikkonen valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajuuttaan myöskin tulevalla kaudella 2018.Johtokuntaan valittiin eroa pyytäneitten Tiina Meisolan ja Marko Patrakan tilalle Kaarina Kellokoski ja Riku Mikkonen. Killan johtokunnan koostumus siis vuodelle 2018:
  Puheenjohtaja  Matti Mikkonen
  Jäsenet:
  Satu Ahola
  Harri Danska
  Tuomo Jaanu
  Kaarina Kellokoski
  Paavo Mikkonen
  Riku Mikkonen
  Jouko Mononen
  Juha Mäntynen
  Alpo Seppälä
  Kari Soininen

  Kokousesitelmässään ensi vuoden alusta MPKL:n puheenjohtajaksi nimitetty killan nykyinen johtokunnan jäsen Marko Patrakka selvitteli Maanpuolustuskiltojen liiton roolia kiltakentässä. Killan puheenjohtaja Matti Mikkonen luovutti Markolle tilaisuuden muistona asekätkentämitalin, mikä hyvin kuvaa tämänhetkistä herkkää tilannetta asedirektiivien käsittelyssä.Onhan Marko laajasti käytetty asiantuntija myös asedirektiiveihin liittyvissä kysymyksissä  monikymmenvuotisen aseharrastuksensa siivittämänä.

  Kuvassa kiltaveli Eero Mattila luovuttaa Marko Patrakalle toimittamansa teoksen Kouvolan alueelta taltioimistaan sotiemme muistomerkeistä. Killan puheenjohtaja Matti Mikkonen odottaa kättelyvuoroa.(Kuva: Paavo Mikkonen)

  Killan toimintasuunnitelma vuodelle 2018:   TOSU 2018 KARPRKILTA.doc (1)

  Killan talousarvio vuodelle 2018:         KARPRKILTA TALOUSARVIO 2018 hyväksytty 191017

   

   

   

  Lue lisää
 • 30.09.2017
  Killan ”Piikin teroitus” ja kiltailta 19.8.2017

  Lämpimässä elokuisessa illassa kokoontui parikymmenpäinen joukko kiltalaisia Veteraanimajan upeisiin järvimaisemiin yhteisen illanvieton merkeissä. Jo aiemmin päivällä oli osasto Piikin aktiiveja saapunut saunan lämmitykseen ja valmistelemaan tehtävärasteja majan lähimaastoon. Tehtäviin kuului jokaiselle sotilaalle tärkeitä perustaitoja, kuten etäisyydenarviointi, tiedustelurasti, harjoituskäsikranaatin heitto ja pistooliammunta. Hieman lisähaastetta tarjottiin taistelijateemasta poikkeavalla, luontoauheisella tietovisalla.

  Piikkiläiset olivat jo suorittaneet tehtävät, kun pääkillan jäsenet saapuivat vuorostaan mittailemaan taitojaan. Taivaalle kerääntyi sääennusteen mukaisesti tummia pilviä, mutta luontoäiti odotti ystävällisesti hanojen aukaisemista, kunnes miltei kaikki osanottajat olivat ehtineet kiertää tehtäväradan.

  Kisan jälkeen iloinen puheensorina täytti rannassa sijaitsevan ulkokatoksen, missä Piikin huoltoryhmä valmisti ja tarjoili herkullisen paellatyylisen illallisen. Perinteenä on myös nauttia ylennysmalja vuoden aikana ylennetyille ja tällä kertaa maljan tarjosi osasto Piikin tuore vääpeli, joka myös nappasi ykkössijan tehtäväradalla. Voittajakolmikko sai muistoksi hienot ”Karjalan Kaartin – Prikaatin kilta” palkintolevykkeet.

  Kuva ”Piikin teroituksen” palkitsemistilaisuudesta.
  Kuvassa vasemmalta killan puheenjohtaja Matti Mikkonen, juryn jäseninä mm Harri Danska.

  Kilpailussa toiseksi sijoittunut Lasse Myllylä toinen oikealta ja reunimmaisena oikealla kisan kolmas Kari Koivula.
  Voittaja Arto Laukkanen puuttuu kuvasta.

  Tuomo Jaanun osasto Piikille lahjoittama viirijalusta.

  Ilta jatkui perinteisesti saunomisella ja keskustelulla maailman menosta. Majalle oli tuotu myös Piikin uusi viirijalusta, mihin oli kaiverrettu säkeistö Ateenalaisten laulusta: ”Eespäin voittohon siis, te sankarit vahvat ja nuoret! Väsymys mielistä pois! Pelvosta tunnetta ei.” Kun tapahtumassa oli mukana kiltalaisia  nuorista urhoista kokeneisiin senioreihin, voidaankin tyytyväisinä todeta, että soihtu palaa kirkkaana:
  (Tekstin kirjoittaja on killan tiedotustoimikunnan ja osasto Piikin jäsen, kuvat Paavo Mikkonen)

  Lue lisää
 • 12.03.2019
  Karjalan prikaatin kilta ry:n kevätkokous 12.3.2019

  Killan kevätkokous pidetään tiistaina, 12.3.2019 Haanojan palvelukeskuksessa Kouvolassa. Osoite: Myllypuronkuja 2, 45150 Kouvola.
  Kahvitarjoilu kello 17.30 ja kokous kello 18.00.
  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat vuoden 2018 toimintakertomuksineen ja tilinpäätöstietoineen.
  Kokousesitelmä: MPK:n Kaakkois-Suomen apulaispiiripäällikkö Tapio Lakela ”Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tulevaisuus uuden maanpuolustuslain näkökulmasta tarkasteltuna”.

   

   

  Lue lisää
 • 19.10.2017
  Killan syyskokous 19.10.2017

  Karjalan prikaatin kilta ry:n syyskokous pidetään Haanojan palvelukeskuksessa osoitteessa Myllypuronkuja 2, Kouvola torstaina, 19.10.2017 alkaen kello 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat henkilövalintoineen. Kokousesitelmässään kiltamme jäsen, MPKL:n 1.vpj ,  Marko Patrakka  käsittelee MPKL:n ajankohtaisia kuulumisia.

  Marko Patrakka

  Allaolevista linkeistä pääset tarkastelemaan killan johtokunnan alustavia esityksiä vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi sekä  talousarvioehdotusta.

  TOSU 2018 KARPRKILTA

  KARPRKILTA TALOUSARVIO 2018

  Lue lisää
 • 25.11.2017
  Killan 60-vuotisjuhlan vietto 25.11.2017

  Karjalan prikaatin kilta ry:n 60-vuotisjuhla ja siihen liittyen kaikille avoin maanpuolustusjuhla pidetään
  killan perustamispäivänä 25.11. lauantaina Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa. Seppeleenlasku Kymen Lukolla Itsenäisyyspatsaalla kello 12.30. Onnittelujen vastaanotto Sinisellä matolla klo 13-, juhla klo 14.00. Kaupungin tervehdys: Kaupunginjohtaja Marita Toikka, juhlapuhe: Puolustusministeri Jussi Niinistö.

  Lue lisää
 • 16.03.2017
  Killan kevätkokous 16.3. 2017

  Karjalan Prikaatin kilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
  torstaina, 16.3. alkaen kello 18.00. Paikka: Haanojan Palvelukeskus, ruokala. Osoite: Myllypuronkuja 2, Kouvola.
  Kahvitarjoilu alkaen kello 17.30. Kokousesitelmä: Aluetoimiston päällikkö, evl Saku Muona.
  Tervetuloa!

  Everstiluutnantti Saku Muona

   

  Lue lisää
 • 17.06.2017
  Killan sotahistorian matka Kannakselle 17.6.2017

  Karjalan Prikaatin kilta järjestää yhteistyössä Puolakan Valmismatkat – liikennöitsijän kanssa sotahistoriallisen matkan Piikkirykmentin(JR25) vuoden  1941 hyökkäyspaikoille  Karjalan Kannakselle lauantaina, 17.6.2016. Lähtö Kouvolan Matkakeskuksesta.  Matkan oppaana killan jäsen, perinnepäivystäjä Kalle Siren. (kuva)

  Ilmoittautumisohjeet retken aikatauluineen liitteenä olevassa tiedostossa.piikkirykmentti 17.6.2017
  Ilmoittautuminen suoraan matkan järjestäjälle Puolakan Valmismatkat.

   

  Lue lisää
Takaisin jäsenyhteisölistaukseen