Liitto on Maanpuolustuskiltojen valtakunnallinen edunvalvoja


Maanpuolustuskiltojen liitto ry (lyhenne MPKL ry) perustettiin vuonna 1963 ja se on yksi suurimmista maanpuolustusjärjestöistä Suomessa. Liiton periaatteisiin on sen perustamisesta lähtien kuulunut se, että jäseneksi voivat liittyä sotilasarvoon, sukupuoleen ja ikään katsomatta kaikki kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.
Liitto on valtakunnallinen killat ja muut erilaiset maanpuolustusyhteisöt kokoava vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö siviilitehtävään tai sotilasarvoon katsomatta.
Olemme kiltojen valtakunnallinen edunvalvoja. Kuluva vuosi on liiton 50. toimintavuosi. Liitto juhli 60-vuotista historiaansa 22.4.2023.

Maanpuolustuskiltojen liitto luo, ylläpitää ja kehittää toimintaedellytyksiä sekä tarjoaa palveluja jäsenyhdistyksilleen. Liiton tehtävänä on ylläpitää ja kasvattaa kansalaisten maanpuolustustahtoa, levittää maanpuolustustietoutta sekä osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutuksen ja sen kehittämiseen.

Liittoon perustettu vuonna 1963, siihen kuuluu vuonna 2023 kaikkiaan 78 jäsenyhdistystä ja sen henkilöjäsenmäärä on yli 12 200. Kolme jäsenyhdistyksistä on valtakunnallisia aselajiliittoja. Jäsenkillat ovat joukko-osastokiltoja, aselajikiltoja, perinnekiltoja, alueellisia maanpuolustuskiltoja, turvakurssikiltoja ja maakuntajoukkokiltoja.

Killoilla on 90 paikallisosastoa ympäri Suomea. Liiton alaisuudessa toimii yhdeksän koko maan kattavaa kiltapiiriä. Liitto onkin yksi suurimmista maanpuolustusjärjestöistä Suomessa.

Varsinainen kiltatoiminta tapahtuu liiton jäsenyhdistyksissä eli killoissa.
Killat löytyvät aselajien mukaan alta:

Asevarikko  Autojoukot  Huolto  Ilmatorjunta  Ilmavoimat  Jalkaväki  Kenttätykistö  Maakuntajoukot  Merivartiosto  Merivoimat  Miinanraivaus  Panssaritorjunta   Pioneeri  Rannikkotykistö  Ratsuväki  Sotilaspoliisi  Sää- ja suojelu  Tiedustelu ja Viesti

Yhdistää | Tukee | Vaikuttaa
MPKL – 60- vuotta – 1963 – 2023

Palvelut ja toimintamuodot

Palvelut ja toimintamuodot

Pohjoismainen yhteistyö

MPKL tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kanssa Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Pohjoismaisille kiltapäiville osallistuvat kaikki maat joka toinen vuosi.
Vuonna 2022 oli Suomen isännöimä 38. Pohjoismainen kiltapäivä Panssariprikaatissa Parolannumella.
Vuonna 2024 Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään Tanskan Skivessä kesäkuussa.

Koulutus

Killoilla ja niiden jäsenillä on mahdollisuus osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustoimintaan.
Killat toimivat aktiivisina kouluttajina MPK:n yhteistyökumppaneina ja asiantuntijoina eri alueilla Suomessa.

Taloudellinen tuki

Killoilla on mahdollisuus hakea apurahoja toimintaansa.
Lisätietoja saat Killalle-sivuilta tai olemalla yhteydessä liiton toimistoon: mpkltoimisto@mpkl.fi

Suhdetoiminta

Liitto toimii kiltapiirien ja kiltojen edunvalvojana.
Liiton yhteistyökumppaneita ovat mm:
Naisten Valmiusliitto ry
Reserviläisliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry
Reserviläisurheiluliitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry

Perinnetyö

Joukko-osasto- ja aselajikilloissa vaalitaan perinteitä aktiivisesti.
Historiamme tallentaminen ja perinteiden vaaliminen on yksi kulmakivi kiltatoiminnassa.

Toimintaturva

Liittymällä kiltaan jäseneksi saat turvaa kaikkeen harrastustoimintaan, ampumatoiminta mukaan lukien.

Maanpuolustaja-lehti

Lehti on MPKL:n oma kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti. Lehti löytyy digilehtenä tästä tai liiton kotisivuilta kohdasta Viestintä.

Kiltatiedotteet

Sähköinen tiedote on 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaislehti, jonka voi lukea tästä tai liiton kotisivuilta kohdasta Viestintä.

Suomen Sotilas-lehti

Lehti on laajasti maanpuolustusta ja sotatekniikka esittelevä riippumaton sotilasaikakauslehti. Lehden saavat kiltajäsenet etuushintaan.

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Tule mukaan monipuoliseen kiltatoimintaan – toimimme kiltoina maassa, merellä, ilmassa!

Liity jäseneksi: