Försvarsgillenas förbund

Försvarsgillenas förbund är en riksomfattande takorganisation inom frivilligt försvarsarbete för gillena och olika försvarssammanslutningar utan hänsyn till civil- eller militärgrad.

Försvarsgillenas förbund skapar, upprätthåller och utvecklar verksamhetsförutsättningar samt erbjuder olika tjänster för medlemsföreningarna. Förbundets uppgift är att stöda och främja befolkningens försvarsanda, sprida kunskap om försvaret samt delta i och utveckla frivillig försvarsutbildning.

Försvarsgillenas förbund grundades år 1963. Antalet medlemsgillen är 80 och medlemsantalet uppgår till över 11 000. Tre av medlemsföreningarna är riksomfattande vapenslagsförbund. Gillena är truppförbandsgillen, vapenslagsgillen, traditionsföreningar, regionala försvarsgillen, säkerhetskursgillen och gillen för landskapstrupperna. Medlemsgillena har 90 lokalföreningar runtom i Finland. Elva gillesdistrikt, som omfattar hela landet, är medlemmar i förbundet.

Försvarsgillenas förbunds princip har från första början varit, att alla medborgare som är intresserade av frivilligt försvarsarbete kan oavsett militärgrad, kön eller ålder bli medlemmar. Förbundet är en av de största försvarsorganisationerna i Finland. Den egentliga gillesverksamheten sker i förbundets medlemsföreningar.