Karjalan Prikaatin Kilta ry

Karjalan Prikaatin Kilta ry on perustettu 1957.

Kiltamme kuuluu Maanpuolustuskiltojen Liittoon ja henkilöjäseniä meillä on noin 500.

Mistä on kyse

Killan nimi on muuttunut kahdesti. Ensimmäinen muutos tapahtui 4.4.1965, jolloin nimeksi tuliKarjalan Kaartin -Prikaatin Kilta ry. Vuosikokouksessa 5.3. 2000 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Karjalan Prikaatin Killaksi. Kilta vaalii mm. Tuntemattoman Sotilaan rykmenttinä tutuksi tulleen JR 8:n ja myöhemmin Karjalan Prikaatin perinteitä.

 Kiltaan kuuluu nykyisin reilut 500 jäsentä, joista kiltasisaria on noin 50. Killan arvot ovat maanpuolustusaatteen edistäminen, perinteiden kunnioittaminen, vastuullisuus ja aktiivisuus sekä avoimuus ja tasa-arvo. Rakennamme perinteille – elämme tätä päivää – tähtäämme tulevaisuuteen.
(Ote killan puheenjohtajan Matti Mikkosen tervehdyksestä killan 60-vuotishistoriateokseen)

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Killan jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen.
Karjalan Kaartin Rykmentin perinnejoukko-osastossa Karjalan Prikaatissa palvellut sekä näiden puolisot ja lesket sekä muu hyvämaineinen, isänmaallinen Suomen kansalainen, joka noudattaa killan sääntöjä.

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni jo asevelvollisuutensa suorittanut Karjalan prikaatin vaikutusalueella niin pääkaupunkiseudulle kuin Kymenlaaksoon sekä Lahden ja Tampereen alueille asettuneet, kilta-aatteen arvot sisäistävät naiset ja miehet.

Killan uusien jäsenten oletetaan jakavan edellä mainitut arvot ja toimivan kilta-aatteen hengessä yhteisen Isänmaamme parhaaksi.

Toimintamme

Toiminta

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä keskeisenä epäpoliittisena yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja sekä tukea vaikeuksiin joutuneita omia veteraanejaan.

Tarkoitustaan kilta toteuttaa keräämällä historiallista materiaalia ja muuta perinneaineistoa sekä toimittamalla näiden perusteella painetuksi julkaisuja, jotta perinteet säilyisivät jälkipolvillekin.

Kilta kokoaa jäseniään yhteisiin tapaamis-, muistojuhla- ym. tilaisuuksiin ja kokouksiin.
(Ote killan sihteerin Paavo Mikkosen toimittamasta killan 60-vuotishistoriateoksesta)

Sotilastaidot

Koulutus

Yhteisö

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Ratsumieskilta ry – Joensuun Eskadroona

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta ry

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Pohjois-Karjalan Prikaatin Killan perinteet ulottuvat vuoteen 1958, jolloin sen nimi oli Wiipurin Rykmentin Kilta. Vuonna 1963 nimi muutettiin Karjalan Jääkäripataljoonan Killaksi ja vuonna 1991 kilta sai nykyisen nimensä. Prikaatin lakkautus 2013 vuoden lopussa aiheutti meille vielä yhden nimenmuutoksen. Olemme nyt Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta ry.

Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekillan sivut löytyvät osoitteesta ­http://www.pkpkilta.fi/

Tiedustelut & sähköposti: info@pkpkilta.fi

Mistä on kyse

Killan tavoitteet ovat:

  • edistää alueellista maanpuolustustahtoa
  • tutustuttaa ihmisiä turvallisuuspolitiikkaan
  • toimia yhteistyössä Pohjois-Karjalan Aluetoimiston, Kainuun Prikaatin sekä eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa
  • järjestää ja osallistua koulutus- sekä kurssitoimintaan
  • vaalia arvokkaita perinteitä ja tukea veteraaneja
  • tukea alueemme varusmiehiä eri joukko-osastoissa

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pohjois-Karjalan Pioneerikilta ry

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pohjois-Karjalan Pioneerikilta ry

Sivut ovat työn alla…

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Selviytymistaidot

Sotilastaidot

Ampumakoulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi