Laivaston Sukeltajakilta ry

Laivaston Sukeltajakilta ry toimii kaikkien sotilassukeltajien yhdistäjänä. Kiltamme on perustettu vuonna 1985 ja jäsenmäärämme on noin 240. Toiminta-alueena on Etelä-Suomi.

­

Mistä on kyse

Laivaston Sukeltajakilta ry toimii kaikkien sotilassukeltajien yhdistäjänä. Kiltamme on perustettu vuonna 1985 ja jäsenmäärämme on noin 240. Sotilasarvoltamme jäsenemme ovat matruusista esiupseeriin saakka ja mukana on sukeltajia vastikään kurssin käyneistä jo reservistä poistettuihin senioreihin.

Mitä sinä saat

Jokavuotiseen toimintaan kuuluu ympäri vuoden järjestettävät, hallinnollisesti Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) alaisuudessa järjestetyt sotilassukeltajakurssit. Nämä viikonlopun mittaiset kurssit pitävät sisällään reservin sotilassukeltajan sukellustaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä sukeltajahenkistä yhdessäoloa. Laivaston Sukeltajakillalla on myös aktiivista ampumatoimintaa harjoitusten ja kilpailujen muodossa.

Mitä odotamme sinulta

Kiltalaiset ovat sukeltajia vastikään kurssin käyneistä jo reservistä poistettuihin senioreihin.
Kaikki merivoimien sukeltajakoulun suorittaneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Toimintamme

Toiminta ja kurssit löytyvät klikkaamalla tätä MPK koulutuskalenteria.

Hallituskokoonpano

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Kalle Seppälä
+358 50 5373424
1kalle.seppala@gmail.com

Tiedotus
Antti Iskala
+358 50 5051016
iskalaantti@gmail.com

Sukeltajakurssit
Petri Härmä
+358 40 868 4012
petri.harma@fortum.com

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Varusmiestoimikuntien Kilta ry

Kotisivut ovat työn alla…

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Uudenmaan Viestikilta ry

Tästä pääset Uudenmaan Viestikillan kotisivuille:
https://uudenmaanviestikilta.fi

Mistä on kyse

Uudenmaan Viestikilta ry toimii viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla vuodesta 1965 lähtien. Kilta ylläpitää ja edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä sotilasarvoon, virka-asemaan, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Killan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää modernia viestiosaamista, tallentaa ja vaalia viesti- ja johtamisjärjestelmäalan perinteitä sekä ylläpitää siteitä viestijoukkojen ja niissä palvelleiden kesken.

Kilta järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, yritys- ja varuskuntavierailuita sekä yhteistoimintaa muiden alueellisten viestikiltojen sekä ja Helsingin ja Uudenmaan alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Uudenmaan Viestikilta kuuluu sekä Viestikiltojen liittoon että Maanpuolustuskiltojen liittoon ja jäsenemme saavat molempien liittojen jäsenedut.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Tutkamieskilta ry

Tutkamieskilta on perustettu 7.11.1972. Killan kotipaikka on Riihimäki ja toiminta-alue on koko Suomen valtakunnan alue.

Killan tarkoituksena on tutkamieshengen, eli alan henkilöiden keskinäisen yhteenkuuluvuuden ja maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä alan tekniikan seuraaminen ja alan historian tutkiminen.

Hallitus 2023

Puheenjohtaja Heikki Marttila, Kirkkonummi (hemar (at) kolumbus.fi)

Sihteeri Jukka Kaleva, Riihimäki (jukka.kaleva(at)elisanet.fi

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Turvakurssin Kilta ry

Kilta toimii Etelä-Suomen läänin alueella vapaaehtoisen maanpuolustuksen, turvallisuuden ja näistä kiinnostuneiden kansalaisten yhdyssiteenä. Kilta perustettiin vuonna 1992 ensimmäisen Suomessa yleisölle järjestetyn Kansalaisten turvakurssin osallistujien aloitteesta ja heidän yhteistyöyhdistyksekseen

Linkkejä:

MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys

­Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Mistä on kyse

Kilta ylläpitää veteraanien perintöä ja tukee veteraanien hyvinvointia yhteistyössä Keski-Uudenmaan Vetres-järjestön kanssa.

Tämän ohella kilta
– toimii vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäryhmänä (Vapepa),
– tilaa ja toteuttaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusta ja
– järjestää jäsenilleen tapahtumia ja tutustumisretkiä.

Koulutuksesta käyköön esimerkiksi syksyllä 2010 ensimmäistä kertaa Suomessa yhdessä MPK:n kanssa järjestetty Veteraanien turvakurssi, joka keräsi liki 50 osallistujaa.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Hallituskokoonpano

Puheenjohtaja 
Veikko Toivonen
veikkopoju.toivonen@gmail.com
p.0400 807 962

Sihteeri
Satu Seidler
satu.seidler@gmail.com
p.040 702 3734

Jäsensihteeri

Miki Björklund
miki.bjorklund@luukku.com
p.0500 467 596

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Sääkilta ry

Sääkillan tarkoituksena on vaalia maanpuolustushenkeä ja toimia sääpalvelutehtävistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yleisiä muistoja, edistää alalla palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä sekä tukea vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja kiltalaisia

Mistä on kyse

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, koulutus-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

Mitä sinä saat

Kilta tiedottaa toiminnastaan jäsenille jäsenkirjeellä, jäsenintranetissä ja Facebook-sivulla sekä sähköpostitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.
Jäsen saa tapahtumien lisäksi liiton sähköiset Kiltatiedotteet 6-8 kertaa vuodessa, ja Maanpuolustaja-lehden kahdesti vuodessa.

Mitä odotamme sinulta

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi hakemuksestaan päästä jokainen sääpalvelutehtävissä toiminut tai toimiva ja sääasioista kiinnostunut hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus hyväksyy jäseneksi.

Toimintamme

Historiaa

Kilta on perustettu vuonna 1967 nimellä Säämieskilta ry. Nykyinen nimi Sääkilta ry otettiin käyttöön vuonna 2002.

Perinnejoukkoja:

 • Sotilasmeteorologinen Keskusasema 1924 – 1942
 • Keskussääasema 1942 – 31.8.1985
 • Suojelu- ja Sääkoulu 1.9.1985 – 30.9.1992
 • Ilmavoimien Viestikoulu (nyk. Ilmasotakoulu) 1.10.1992 –
 • Tiedustelu- ja Sääkoulu (Tiedustelupatteristo) 1.10.1992 – 31.12.2014
 • Satakunnan Tykistörykmentti / Porin Prikaati 1.1.2015 –

Myyntituotteita

 • Kiltamerkki. Hopeinen, kullattu. Halkaisija n. 10 mm, ruuvikiinnitys. Kuviona lumihiutale ja miekka. 10,00 euroa/kpl
 • Kodin suojautumis-, pelastus- ja ensiapuohje. 2,00 euroa/kpl
 • Vanhat Sääkilta-lehdet. 3,00 euroa/kpl

Tuotteita voi tilata sähköpostitse alla mainitusta sähköpostiosoitteesta.

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Hallituskokoonpano

Hallitus

saakilta.ry@gmail.com

Hallitukseen kuuluvat 3.5.2023 alkaen

 • Pasi Hölttä (puheenjohtaja)
 • Reijo Miettinen (varapuheenjohtaja)
 • Veera Mäkitalo (sihteeri)
 • Jarkko Niemelä (rahastonhoitaja)
 • Terhi Nikkanen
 • Matti Pöhö
 • Matti Huutonen
 • Pekka Pihlanko

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Suomenlahden Merivartiokilta ry

Mistä on kyse

Suomenlahden Merivartiokilta ry on meri- ja rajavartiojoukkojen reserviin kuuluvien maanpuolustus- ja merihenkisten jäsenten yhdistys. Killan tehtävä on ylläpitää jäsentensä maanpuolustuksellisia ja merellisiä taitoja, tietoja, kykyä sekä valmiuksia. Raja- ja merivartioperinteiden tunteminen ja niiden siirtäminen ovat myös tärkeä osa rajamieshenkeä, josta pidämme yhdessä huolta. Killan toiminta-alueena on Suomenlahti.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Suomenlahden Laivastokilta ry

Suomenlahden Laivastokilta on Suomen suurin Laivastokilta joka on merihenkisten ja maanpuolustushenkisten ihmisten yhdistys

Tästä pääset Suomenlahden Laivastokillan uusille nettisivuille: https://www.suomenlahdenlaivastokilta.fi

Mistä on kyse

Killan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut merellisestä toiminnasta ja merisota-aselajista. Suomenlahden Laivastokilta järjestää erilaisia esitelmätilaisuuksia niin merellisiä kuin maanpuolustusaiheisiakin. Suomenlahden Laivastokilta ry on vireästi toimiva yhdistys. Eräs killan päätoiminnoista tapahtuu M/S Kilstarin ympärillä. Kun olet mukana Suomenlahden Laivastokillan toiminnassa, voit myös kokea unohtumattomia merimatkoja Kilstarin ainutlaatuisessa tunnelmassa.

Mitä sinä saat

Vuosittaiseen ohjelmaan m/s Kilstarilla kuuluu mm:

 • kevään kunnostukset, katsastus ja alushuoltokurssi.
 • sotilasmerenkulun koulutusta
 • navigointi ja ajoharjoituksia

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

m/s Kilstar

Teräsrunkoinen entinen merivoimien kuljetusalus (H-lk). Valmistusvuosi 1960. Alus siirtyi Suomenlahden Laivastokillan koulutusalukseksi v. 1991 ja on mukana Sinisen Reservin koulutusaluksena.
Pituus: 18,0 m
Leveys: 4,5 m
Syväys: 1,4 m
Uppouma : 27,5 tn
Nopeus: 10 solmua
Kone: Valmet 815D 180hv
Navigointi: Tutka, GPS, kartta Plotteri
Viestivarustelu: VHF

Makuutilat 10 hengelle, keittiö ja sosiaalitilat. Kilstarin kotisatama on Katajannokalla.

KilstarNettisivulle

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Sierra 10

Verkkosivumme löytyvät osoitteesta https://www.sierra10.fi/

Yhdistys toimii tukiyhdistyksenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiirin sotilaspoliisikouluttajille, jotka kouluttavat varusmiehiä, kadetteja sekä avainreserviläisiä Uudellamaalla. 

Yhdistyksen perustajajäsenet ovat toimineet vapaaehtoisen maanpuolustuksen reserviläiskouluttajina 2010-luvun alkupuoliskolta sekä Puolustusvoimien että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa.

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Rannikkoprikaatin kanssa ja palkitsee sekä informoi kotiutuvia varushenkilöitä vapaaehtoisen reserviläisyyden mahdollisuuksista. 

Mistä on kyse

Sierra10 -yhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustustietoisuuden syventäminen ja kehittäminen sekä ampumaurheilun edistäminen ja kehittäminen valtakunnallisesti.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.