Liittokokous pidetään Hämeenlinnassa 20.4.2024 Museo Militariassa

Liittokokous pidetään Hämeenlinnassa 20.4.2024. Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2025-2026, päätetään liiton jäsenmaksu vuodelle 2025, hyväksytään vuosikertomus ja tilinpäätös 2023 sekä valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kokouskutsu lähetetään kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille ja sihteereille liiton sääntöjen mukaan.