Autojoukkojen Helsingin Kilta ry (AJHK)

VAHVASTI NYKYAJASSA

AUTOJOUKKOJEN PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN


Kilta ylläpitää ja kehittää maanpuolustushenkeä. Kilta edistää Kaartin jääkärirykmentin (erityisesti kuljetuskomppanian) varusmiesten viihtyisyyttä ja tukee heidän harrastustaan.

Kilta on mukana vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa.

Tästä pääset killan omille kotisivuille:
https://www.ajhk.fi

Mistä on kyse

Killalla on kaksi yleistä kokousta vuodessa.
Kilta on Maanpuolustuskiltojen liiton jäsen.
Kilta on valtakunnallisen Autojoukkokiltojen Liiton eräs paikalliskilta.
Killan toimintaelimenä on johtokunta (pj+10 jäsentä).

Mitä sinä saat

Jos haluat jakaa kanssamme muistoja varusmiesajoilta näillä sivuilla, äskeisiä tai jo muistojen kultaamat, niin ota yhteytä toimisto@ajhk.fi ja tarvittaessa autamme kirjoittamisessa ja kuvittamisessa. Jaettu muisto on yhteinen muisto ja arvokas osa Autojoukkojen perinnettä. Lisäksi, mahdollinen kirjoitusapu sisältyy jäsenmaksuun. Kirjoitus voi olla nimellä, tai nimimerkillä niin halutessasi.

Mitä odotamme sinulta

Autojoukkojen Helsingin Killan toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja kehittää jäsentemme maanpuolustushenkeä.

Mikäli sinulta löytyy innostusta autojoukkotoimintaan, tai muistoista ja varusmiesajoilta (vanhoja) valokuvia ja/tai muita dokumentteja Autojoukoista Helsingistä (esimerkiksi Autopataljoonan, Helsingin Autokomppanian, Huoltokoulu 3:n, Huoltopataljoona 1:n, Kaartin Pataljoonan Autokomppanian tai Kaartin Jääkärirykmentin Kuljetuskomppanian) tai jopa Viipurin ajalta, olisimme erittäin mielissämme saadessamme niitä vaikka vain lainaksi tutkimustyöhön. Ihan viime vuosienkin kuvat kiinnostavat ja erityisesti ne epäviralliset automiehen arjen kuvat. Kiitos jo myös niille henkilöille, jotka jo ovat meitä avustaneet.

Toimintamme

Taidot

Killan jäsenet ovat saaneet asevelvollisuuskoulutuksen lähinnä kuljetusalalla.
Monet ovat palvelleet aikanaan Helsingissä automiesten kehdossa Autopataljoonassa tai myöhemmin Kaartin pataljoonan autokomppaniassa Taivallahdessa sekä nykyisessä Kaartin jääkärirykmentin kuljetuskomppaniassa Santahaminassa.
Monilla jäsenillä myös työ ja elinkeino ovat kuljetus- ja logistiikka-alalla.
Kilta on mukana tukemassa yhdessä Kaartin jääkärirykmentin killan ja muiden yhteistyökiltojen kanssa Kaartin jääkärirykmentin toimintaa.

Sotilastaidot

Ylläpitää ja kehittää maanpuolustushenkeä.
Edistää Kaartin jääkärirykmentin (erityisesti kuljetuskomppanian) varusmiesten viihtyisyyttä ja tukee heidän harrastustaan.
On mukana vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa.

Ampumakoulutus

Meillä ei ole ampumatoimintaa – autoilua sitäkin enemmän!

Kehittyminen reservissä

Retket eri kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiin ja museoihin.
Kuljetus- ja logistiikka-alan esitelmätilaisuudet.
Osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.
Ammuntamahdollisuuksien järjestäminen jäsenille.
Osallistuminen Kaartin jääkärirykmentin varusmiesten omaistenpäivien järjestelyihin sekä valatilaisuuksiin killan lipun kera.
Autojoukkojen historiasta kertovien dokumenttien kokoaminen ja taltioiminen.
Autojoukkojen historian välittäminen varusmiehille.

Toiminta ja projektit

Autojoukkojen Helsingin killan tutkimustyö

Autojoukkojen Helsingin killalla on meneillään armeijan Autojoukkojen toiminnan tutkimustyö, jonka pohjalta majuri Marko Maaluoto laatii kirjallisen ja digitaalisen julkaisun sisältäen myös Autojoukkojen Helsingin killan historiikin. Tutkimustyö painottuu Autojoukkojen toimintaan Helsingissä, jossa armeijan ensimmäinen Autojoukko on perustettu 20.1.1919. Nykyinen Kaartin Jääkärirykmentin Kuljetuskomppania Santahaminassa polveutuu suoraan vuonna 1919 perustetusta autojoukosta. Tutkimustyö on aikataulussaan ja tavoitteena on saada työ ja julkaisu valmiiksi 2024.

Mikäli sinulta löytyy (vanhoja) valokuvia ja/tai muita dokumentteja Autojoukoista Helsingistä (esimerkiksi Autopataljoonan, Helsingin Autokomppanian, Huoltokoulu 3:n, Huoltopataljoona 1:n, Kaartin Pataljoonan Autokomppanian tai Kaartin Jääkärirykmentin Kuljetuskomppanian) tai jopa Viipurin ajalta, olisimme erittäin mielissämme saadessamme niitä vaikka vain lainaksi tutkimustyöhön. Ihan viime vuosienkin kuvat kiinnostavat ja erityisesti ne epäviralliset automiehen arjen kuvat. Kiitos jo myös niille henkilöille, jotka jo ovat meitä avustaneet.

TÄSTÄ LINKISTÄ VIELÄ TARKEMPIA OHJEITA KUVATOIVOMUKSISTA.

Yhteys: toimisto@ajhk.fi tai numeroon 0405643295. Kiitos.

Yhteisö

Edistämme yhteishenkeä ja järjestämme mm. vuotuisia tapaamisia, koulutuksia ja jäsentuotteita.

Selviytymistaitojen koulutus

Tekstiä piisaa tässä kohtaa aika paljon. Selviytymistaitojen koulutusta on Osasto Ramsön tukeman järjestetty vuosittain jo 2015 lähtien. Koulutuksen ytimen ovat muodostaneet paljon pidetyt kesä- ja talvitaitojen koulutusviikonloput, joilla opittavat taidot on pantu testiin
erittäin vaativissa kesä- ja talviolojen selviytymisharjoituksissa. Useat kurssisarjan läpäisseet ovat edelleen
pätevöityneet kouluttajiksi ja saaneet jatkokoulutusta eri puolilla Suomea.

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Läydät meidät myös somesta.