Etelä-Karjalan Kiltapiiri

Kiltapiiri toimii Etelä-Karjalan maanpuolustuskiltojen yhteistyöelimenä

  • koulutuksen,
  • tiedotuksen,
  • järjestötoiminnan ja
  • yhteisen edunvalvonnan toiminta-alueilla

edistämällä kiltojen aktiivista toimintaa yhteisesti sovitulla tavalla.

Jäsenkillat toteuttavat omassa toiminnassaan itsenäistä toimintalinjaa.

Kiltapiirin kotipaikka on Lappeenranta.

Kiltapiiriin ei liitytä jäseneksi.