Karjalan Prikaatin Kilta ry

Karjalan Prikaatin Kilta ry on perustettu 1957.

Kiltamme kuuluu Maanpuolustuskiltojen Liittoon ja henkilöjäseniä meillä on noin 500.

Mistä on kyse

Killan nimi on muuttunut kahdesti. Ensimmäinen muutos tapahtui 4.4.1965, jolloin nimeksi tuliKarjalan Kaartin -Prikaatin Kilta ry. Vuosikokouksessa 5.3. 2000 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Karjalan Prikaatin Killaksi. Kilta vaalii mm. Tuntemattoman Sotilaan rykmenttinä tutuksi tulleen JR 8:n ja myöhemmin Karjalan Prikaatin perinteitä.

 Kiltaan kuuluu nykyisin reilut 500 jäsentä, joista kiltasisaria on noin 50. Killan arvot ovat maanpuolustusaatteen edistäminen, perinteiden kunnioittaminen, vastuullisuus ja aktiivisuus sekä avoimuus ja tasa-arvo. Rakennamme perinteille – elämme tätä päivää – tähtäämme tulevaisuuteen.
(Ote killan puheenjohtajan Matti Mikkosen tervehdyksestä killan 60-vuotishistoriateokseen)

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Killan jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen.
Karjalan Kaartin Rykmentin perinnejoukko-osastossa Karjalan Prikaatissa palvellut sekä näiden puolisot ja lesket sekä muu hyvämaineinen, isänmaallinen Suomen kansalainen, joka noudattaa killan sääntöjä.

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni jo asevelvollisuutensa suorittanut Karjalan prikaatin vaikutusalueella niin pääkaupunkiseudulle kuin Kymenlaaksoon sekä Lahden ja Tampereen alueille asettuneet, kilta-aatteen arvot sisäistävät naiset ja miehet.

Killan uusien jäsenten oletetaan jakavan edellä mainitut arvot ja toimivan kilta-aatteen hengessä yhteisen Isänmaamme parhaaksi.

Toimintamme

Toiminta

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä keskeisenä epäpoliittisena yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja sekä tukea vaikeuksiin joutuneita omia veteraanejaan.

Tarkoitustaan kilta toteuttaa keräämällä historiallista materiaalia ja muuta perinneaineistoa sekä toimittamalla näiden perusteella painetuksi julkaisuja, jotta perinteet säilyisivät jälkipolvillekin.

Kilta kokoaa jäseniään yhteisiin tapaamis-, muistojuhla- ym. tilaisuuksiin ja kokouksiin.
(Ote killan sihteerin Paavo Mikkosen toimittamasta killan 60-vuotishistoriateoksesta)

Sotilastaidot

Koulutus

Yhteisö

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.