Pioneeriupseeriyhdistys

Valtakunnallisen Pioneeriupseeriyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistää heidän toistensa tuntemusta ja keskinäistä luottamusta.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää vakinaisessa palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistää toistensa tuntemusta ja keskinäistä luottamusta.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n perustamispäätös tehtiin 16.10.1952

Pioneeriupseeriyhdistyksen syntysanat lausuttiin 16.10.1952 Korialla, Suuri joukko vakinaisessa palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita oli kokoontunut jääkärikenraalimajuri V H Vainion 60-vuotisjuhlaan. Tilaisuudessa päätettiin eversti Reino Arimon esityksestä perustaa reservin ja vakinaisessa palveluksessa olevia pioneeriupseereita yhdistävä Pioneeriupseeriyhdistys ja erityinen Pioneerisäätiö.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 14.3.1955

Pioneeriupseeriyhdistyksen perustava kokous pidettiin Pääesikunnassa 14.3.1955.
Yhdistys juhli 14.3.2015 näyttävästi kuutta vuosikymmentään Museo Militariassa Hämeenlinnassa.

Mistä on kyse

Pioneeritarkastaja, eversti Jukka Aihtia kertoi eräässä esitelmässään, että ”pioneeriaselajin tehtäviä olevan suluttaminen, liikkeen edistäminen, suojan edistäminen ja suojelu.”

Pioneeritarkastaja korosti sitä, että olemme ainoa aselaji, joka tekee lähes säännöllisesti kaikkia puolustusvoimien neljää lakisääteistä tehtävää. Varsinkin viranomaisyhteistyö on kasvanut merkittävästi.

Kansainvälisessä vertailussa Suomen pioneeriaselajin suorituskyvyt vastaavat hyvin nykyaikaisia uhkakuvia. Aselajia kehitetään monivuotisen ohjelman puitteissa.

Mitä sinä saat

Yhdistys ylläpitää ja kehittää toiminnallaan aselajihenkeä sekä maanpuolustustahtoa ja -valmiutta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä pienimuotoisia tutustumismatkoja ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys edistää myös pioneerialan osaamista apurahoin ja stipendein.

Vuoden 2021 toiminnasta voit lukea tältä nettisivulta, facebook-sivulta ja Hakku-lehdestä.

Yhdistyksen tiedotuskanava on Hakku-lehti

Tämän sivuston lisäksi yhdistyksen tiedotuskanavana toimii maan vanhin aselajilehti Hakku.

Mitä odotamme sinulta

Jäseneksi voi liittyä jokainen pioneeriaselajin reservin upseeri tai pioneeriaselajin tehtävissä vakinaisessa palveluksessa oleva tai ollut upseeri sekä RUK:n Pioneerilinjan ja reserviupseeritutkinnon suorittanut.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n jäsenenä voit tilata edulliseen jäsenhintaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Hakku-lehden, maan vanhimman aselajilehden. Lehti kertoo yhdistyksemme toiminnasta ja ajankohtaiset uutiset pioneeriaselajista ja siihen liittyvästä vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.

Päivitä yhteystietosi Pioneeriupseeriyhdistys ry:n sihteerille Matti Mähöselle. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi, mikäli haluat tiedotteita ja ilmoituksia niiden kautta. Tietojasi säilytetään Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n MPKL jäsenrekisterissä.

Toimintamme

Tapahtumat

Yhdistys järjestää kahdesti vuodessa kokouksen, jonka yhteydessä tutustutaan johonkin pioneereja kiinnostavaan yritykseen, rakennuskohteeseen tai puolustusvoimien laitokseen. Usein kokouksen yhteydessä kuullaan myös ajankohtainen esitelmä. Viime vuosien kohteina

Sotilastaidot

Ampumakoulutus

Historiaa

Pioneeriupseeriyhdistys oli yksi neljästä Pioneeriaselajin Liitto ry:n perustajayhdistyksestä. Alueellisten pioneerikiltojen ohella se jäi sen valtakunnalliseksi jäsenyhdistykseksi, kun liitto aloitti toimintansa 8.11.1975.
Pioneeriaselajien liitto ry:n sivut löytyvät tästä linkistä:
https://www.pioneeriaselajinliitto.fi

Tukiprojektit

Yhteisö

Hallituskokoonpano 2023

Puheenjohtaja Ilkka Haapamäki
ilkka.haapamaki@outlook.com

Sihteeri ja jäsenasiat Matti Mähönen
matti.mahonen@pp.inet.fi

Rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja (1.3.2023 alkaen)
Jukka Pöllä

Toiminta Lasse Otranen

Hallitusjäsen (1.4.2023 alkaen)
Jorma Nieminen

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi.