Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry

Pioneeriveteraanit perustivat killan vuonna 1980.

Perinneyksiköksi valittiin PionP 23 joka kuului Kenraalimajuri Aaro Pajarin johtamaan 18 divisioonaan.
Killan toiminnan pääpaino on maanpuolustuskoulutuksessa ja kurssituksessa.

Mistä on kyse

Kilta ja killan jäsenistö tekee yhteistyötä  Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen  (MPK ) sekä puolustusvoimien kanssa.

Valtakunnan tasolla pioneerikillat yhdistää Pioneeriaselajin liitto ry (PAL) ,

joka on järjestänyt  vuosittaisen vapaaehtoisen kertausharjoituksen (VEH) vuosituhannen alusta.

 HAKKU-koulutusharjoituksen  järjestelyvastuu kiertää kiltoja ja aselajin koulutuspaikkoja  PV:n kanssa tehdyn viisivuotissuunnitelman mukaan.

Mitä sinä saat

MPK:n  pioneerikurssien (Sotva) aiheita kiltamme osalta  ovat mm. raivaaminen ja suluttaminen.

Raivaaminen on hyvin keskeinen toiminto sodan kuvassa.  Jalkaväkimiinojen kieltämisen jälkeen on erilaisten panosten ja herätemiinojen kehitys  ja käyttö Suomessa mennyt paljon eteenpäin.

Kilta ja killan jäsenistö  on ollut keskeisesti  mukana viime vuosikymmenen aikana  kehitetyn uuden linnoituskonseptin kouluttamisessa  ja linnoitteiden rakentamisessa.  Suojan edistäminen onkin havaittu sodassa erittäin tärkeäksi  tehtäväksi.

Mitä odotamme sinulta

Suomen kansalaisuutta ja motivaatiota vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä itsensä kouluttamiseen SOTVA taidoissa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Täytä jäsenhakemus tästä.

Toimintamme

Toiminta

Pioneeriaselajissa on hyvä mahdollisuus  siviiliammatin (varsinkin rakennusalan)  hyödyntämiseen ja henkilön uudelleen sijoittamiseen  reservissä.

MPK:n kouluttajakoulutuksen lisäksi  PAL on sopinut myös reserviläisten osallistumismahdollisuudesta palkatun henkilöstön kouluttajakursseille kiltojen esitysten perusteella.

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Myös muu maanpuolustushenkinen toiminta  ja  asian kannatus on mahdollista.

Aselaji on mukana Museo Militariassa (Hämeenlinna) yhdistetyssä Tykistö-, Pioneeri – ja Viestimuseossa.

Maamme vanhin aselajilehti HAKKU täyttää sata vuotta 2.12.2023.

Myös maanpuolustukseen liittyviä webinaareja  linkitetään jäsenistölle.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry

Pertti  Koivuaho
puheenjohtaja
pjpertti.koivuaho@gmail.com

Petri Lyly
varapuheenjohtaja
petri.lyly@elisanet.fi

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.