Varmistin ry

Killan nimi on Varmistin ry ja sen kotipaikka Lahti.
Toiminta-alueena on Päijät-Hämeen alue.

Tästä linkistä pääset yhdistyksen kotisivuille.

Varmistin

Mistä on kyse

 Killan tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa etenkin Päijät-Hä-meen maakuntajoukkojen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Päijät-Hämeessä
annettavan sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia tukevan koulutuksen näkökulmasta.

Mitä sinä saat

Kilta tukee Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toimintaa. Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Mitä odotamme sinulta

Killan varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Jäsenhakemus täytetään killan tai MPKL:n sivujen kautta.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

Killan sivut somessa:

Varmistin ry
Päijät-Häme
Varmistin ry

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.