Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

Killan omille kotisivuille pääset tästä.

Autojoukkojen Helsingin Kilta on perustettu 1964

 • Killalla on kaksi yleistä kokousta vuodessa.
 • Kilta on Maanpuolustuskiltojen liiton jäsen.
 • Kilta on valtakunnallisen Autojoukkokiltojen Liiton eräs paikalliskilta.
 • Killan toimintaelimenä on johtokunta (pj+10 jäsentä).

Killan toiminta-ajatus

 • Ylläpitää ja kehittää maanpuolustushenkeä.
 • Edistää Kaartin jääkärirykmentin (erityisesti kuljetuskomppanian) varusmiesten viihtyisyyttä ja tukee heidän harrastustaan.
 • On mukana vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa.

Kiltalaiset

 • Killan jäsenet ovat saaneet asevelvollisuuskoulutuksen lähinnä kuljetusalalla.
 • Monet ovat palvelleet aikanaan Helsingissä automiesten kehdossa Autopataljoonassa tai myöhemmin Kaartin pataljoonan autokomppaniassa Taivallahdessa sekä nykyisessä Kaartin jääkärirykmentin kuljetuskomppaniassa Santahaminassa.
 • Monilla jäsenillä myös työ ja elinkeino ovat kuljetus- ja logistiikka-alalla.
 • Kilta on mukana tukemassa yhdessä Kaartin jääkärirykmentin killan ja muiden yhteistyökiltojen kanssa Kaartin jääkärirykmentin toimintaa.

Käytännön toimintaa jäsenistölle

 • Retket eri kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiin ja museoihin.
 • Kuljetus- ja logistiikka-alan esitelmätilaisuudet.
 • Osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.
 • Ammuntamahdollisuuksien järjestäminen jäsenille.
 • Osallistuminen Kaartin jääkärirykmentin varusmiesten omaistenpäivien järjestelyihin sekä valatilaisuuksiin killan lipun kera.
 • Autojoukkojen historiasta kertovien dokumenttien kokoaminen ja taltioiminen.
 • Autojoukkojen historian välittäminen varusmiehille.

Kilta

 • Killalla on oma lippu, pienoislippu ja pöytästandaari.
 • Killan perinnepäivä on 20. tammikuuta, jolloin lasketaan seppele Helsingin Hietaniemessä Sankariristille sekä Suomen Marsalkka Mannerheimin hautapaadelle. Perinnepäivään liittyy yleensä myös tapaaminen Kaartin pataljoonan henkilöstön kanssa.
 • Killalla oli pitkään Malmin Paukkulan alueella toimitilana vuokralla puolustusvoimien kiinteistö, josta jouduttiin luopumaan valtion kiinteistö- ja maankäyttöuudistustoimenpiteiden vuoksi 1990-luvun puolessa välissä. Nykyään killalla on mahdollisuus tukeutua Santahaminan Jääkäritaloon.
Takaisin jäsenyhteisölistaukseen