Karjalan Poikien Kilta ry

PARAATI
Karjalan Poikien Kilta ry on pohjois-karjalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen yhteistyöelin ja sen kotipaikka on Joensuu. Kilta vastaa kiltapiiriä ja se kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liittoon. KPK on perustettu 1956 ja siinä on jäsenenä 29 maanpuolustusjärjestöä. Lisäksi toiminnassa on mukana yksi järjestö ilman äänioikeutta. Killan varsinaiseksi äänivaltaiseksi jäseneksi voi päästä rekisteröity maanpuolustusjärjestö tai vastaava oikeuskelpoinen yhteisö.

Killan toimintaa johtaa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksanjäseninen hallitus. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtajisto vuodeksi. Jäsenistö on jaettu ryhmiin, jotka valitsevat keskuudestaan hallituksen jäsenen. Näin hallituksessa on aina edustettuna erityyppiset jäsenjärjestöt.

Kilta pitää yhteyttä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin ja muihin yksiköihin sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia. Kilta jakaa stipendejä henkilöille ja yhteisöille ja osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.

Kilta rahoittaa toimintansa pääosin itsenäisyyspäivän iltajuhlan arpajaistuotolla

Killan kaksi merkittävää jo vuosikymmeniä jatkunutta tapahtumaa ovat jotos ja itsenäisyyspäivän iltajuhla.

Pääset kiltamme kotisivuille allaolevasta linkistä

www.kpkry.fi

Paraatikuva yllä Karjalan Poikien Killan kuva-arkisto.

Takaisin jäsenyhteisölistaukseen